O wspomaganiu pracy szkół na Konwencie Marszałków RP

W dniach 28-30 maja 2014 r. odbył się Konwent Marszałków Województw RP. Na zaproszenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,  Adama Jarubasa, do Sandomierza przyjechali przedstawiciele wszystkich województw.


Jednym z omawianych zagadnień było kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Marszałkowie zainteresowani byli zmianami w systemie doskonalenia nauczycieli. Nowe zadania polegające na procesowym wspomaganiu szkół oraz sieciach współpracy i samokształcenia oraz wstępne wyniki z ogólnopolskiego pilotażu prowadzonego w 160 powiatach przedstawiła Marianna Hajdukiewicz – koordynator projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.


W swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie działań rozwojowych skierowanych do szkół podejmowanych wspólnie przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne. Drugim wystąpieniem poświęconym tematowi wspomagania, była prezentacja Jacka Wołowca – dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Prezentując działania swojej instytucji, podkreślał znaczenie działań wspierających szkoły podejmowanych w partnerstwie różnych instytucji, a także rolę wojewódzki placówki doskonalenia nauczycieli w tym procesie. Więcej informacji o Konwencie Marszałków dostępnych jest na stronie www.konwent.sejmik.kielce.pl

 
 
Oprac.: Marianna Hajdukiewicz

 


 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa