Wspieranie szkół i nauczycieli – Materiały do pobrania

Konferencja „Nauczyciel w szkole uczącej się” 24-26 sierpnia 2015 r.
Konferencja: Rola wspomagania na etapie planowania i realizacji celów, 14-16 listopada 2013 r.
Materiały konferencji „Co mówią dane..?” Rola wspomagania na etapie diagnozowania potrzeb szkoły/placówki.12-14 września 2013 r.
Materiały szkoleniowe dla nauczycieli i pracowników instytucji wsparcia szkoły w zakresie zadań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji
Materiały z forum wymiany dobrych praktyk – Sulejówek 4-5 kwietnia 2013 r.
Materiały z konferencji: Nauczyciele jako ucząca się społeczność zawodowa, 10-12 października 2012 r.
Materiały z konferencji: Rozwój kompetencji pracowników bibliotek pedagogicznych w zakresie wspomagania pracy szkoły. 12 października 2013 r.
Materiały z Letniej Akademii SORE 2014 r.
Materiały z ogólnopolskiego spotkania konsultacyjnego – Warszawa, 6-7 czerwca 2013
Materiały ze spotkania „SORE uczy się – Rola wspomagania na etapie wdrożenia i podsumowania RPW”. 13 – 15 marca Warszawa
Materiały ze spotkania dla kierowników projektów pilotażowych – Warszawa 4 września 2013
Materiały ze spotkania kuratoriów oświaty, placówek doskonalenia, poradni oraz bibliotek nt. wspomagania pracy szkół. 27-28 lutego 2014 r.
Materiały ze szkoleń: Szkoła jako organizacja ucząca się – rola zewnętrznego wsparcia
Nowa Rola Placówki Doskonalenia – sprawozdanie
Nowy system doskonalenia nauczycieli – podstawowe informacje
Oferty doskonalenia
Ogólnopolska Prezentacja Projektów 3.5, 23- 24-października 2014 r.
Poradniki – Konkurs
Poradniki wspierania szkół i nauczycieli
Przykłady działań
Raporty nt. systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół
Regionalne konferencje: wrzesień – październik 2015
Sieci współpracy i samokształcenia
Spotkania pt. „Wspomaganie pracy szkół we współpracy z bibliotekami szkolnymi”. Falenty 8 września 2014 r.
Spotkanie „Budowanie lokalnej polityki oświatowej w kontekście kompleksowego wspomagania szkół”. 19-20 sierpnia 2014, Falenty
Spotkanie „Od diagnozy potrzeb ucznia, do diagnozy pracy szkoły” 19-20 marca 2015 r.
Spotkanie pt. Rola placówki doskonalenia nauczycieli we wspomaganiu szkół z obszarów wiejskich. 4-6.03.2015 r
Spotkanie: „SORE w szkole, czyli jak uczyć nauczycieli?” Warszawa, 9-11 października 2014 r.
Spotkanie: „Jak uczyć się od innych – międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia”, 24-26 września 2016 r.
Spotkanie: „Rola rodziców w nowym modelu wspomagania szkół”, 28 września 2016 r.
Spotkanie: „Rozwiązania w zakresie wspomagania szkół wypracowane przez samorządy lokalne – beneficjentów Konkursu 3.5”, Falenty, 16-17.04.2015 r.
Spotkanie: Jak wspomagać nauczyciela bibliotekarza w zarządzaniu wiedzą w szkole? 5-7 marca 2015 r.
Wspomaganie pracy szkół – doświadczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych – materiały ze spotkania (15-16 maja 2014 r.)
Zapewnianie jakości w procesie wspomagania szkół
Złapani w sieci – czyli jak wspierać nauczycieli, Warszawa, 20-22 listopada 2014 r.

Ostatnia aktualizacja: 15 kwietnia 2021