Szkolni organizatorzy rozwoju edukacji (SORE)

Szkolni organizatorzy rozwoju edukacji (SORE)

Spotkania konsultacyjne dla SORE

Zapraszamy do udziału w ostatnich już, bezpłatnych spotkaniach konsultacyjnych, które dają osobom zajmującym się zewnętrznym wspomaganiem szkół możliwość wymiany doświadczeń w różnym zakresie: od sposobu sporządzania dokumentacji, przez wykorzystywane w codziennej pracy metody, do radzenia sobie w obliczu najczęściej pojawiających się problemów. Do udziału zapraszamy aktywnych SORE oraz osoby, które planują nimi zostać, a także pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych, którzy realizują zadania […]

Letnia Akademia SORE

W dniach 29 czerwca – 4 lipca odbędzie się Letnia Akademia SORE, czyli kurs trenerski skierowanym do osób pełniących funkcje SORE. Kurs jest intensywnym treningiem uniwersalnych umiejętności potrzebnych SORE do wykonywania zadań związanych ze wspomaganiem pracy szkół.

Relacja z przebiegu regionalnych spotkań dla SORE

Od kwietnia w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” organizowane są regionalne spotkania konsultacyjne dla szkolnych organizatorów rozwoju edukacji oraz pracowników instytucji wspierających szkoły w rozwoju. 

Spotkania konsultacyjne dla SORE

Zbliża się czas podsumowań rocznej pracy SORE, mianowicie czas złożenia sprawozdania z Rocznego Planu Wspomagania. Zapraszamy do udziału w bezpłatnych spotkaniach konsultacyjnych, które dają osobom zajmującym się zewnętrznym wspomaganiem szkół możliwość wymiany doświadczeń w różnym zakresie: od sposobu sporządzania dokumentacją, przez wykorzystywane w codziennej pracy metody, do  radzenia sobie w obliczu najczęściej pojawiających się problemów. Do udziału zapraszamy przede wszystkim aktywnych SORE, a także pracowników […]

Materiały szkoleniowe dla nauczycieli i pracowników instytucji wsparcia szkoły w zakresie zadań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji

Zapraszamy, do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi dla nauczycieli i pracowników instytucji wsparcia szkoły w zakresie zadań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji. Celem 14-dniowego cyklu szkoleniowego jest przygotowanie kadr zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno- pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych do kompetentnego i skutecznego wypełniania zadań w zakresie kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych.

Informacja dotycząca szkoleń SORE

Informujemy, iż szkolenia realizowane w ramach usługi pn. „Przeprowadzenie szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji”, realizowane w ramach projektu: „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, wdrażanego przez Zamawiającego Ośrodek Rozwoju Edukacji, zostały pomyślnie zakończone. Ostatnie moduły szkoleń realizowanych w ramach tej usługi zakończyły się w drugiej połowie czerwca 2013 roku.

Szkolenia z zakresu kompleksowego wspomagania pracy szkół – SORE

Informujemy, że od początku wrześniu rozpoczną się szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli. Uczestnicy szkoleń zostaną przygotowani do realizacji zadań związanych ze wspomaganiem pracy szkół zgodnie z zakresem zadań szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE). Szkolenia będą organizowane w roku 2013 i 2014.

Materiały pomocnicze dla dyrektorów szkół, SORE oraz koordynatorów sieci

W ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” opublikowane zostały materiały pt. „Nowe formy wspomagania pracy szkół”. Publikacja ma na celu szczegółowe przedstawienie modelu doskonalenia nauczycieli opartego na procesowym wspomaganiu pracy szkół oraz sieciach współpracy i samokształcenia.