Wspieranie szkół i nauczycieli – Aktualności

Wspieranie szkół i nauczycieli – Aktualności

Relacja ze spotkań informacyjno–konsultacyjnych dotyczących konkursu nr 1/POKL/3.5/2012 PO KL 2007 – 2013, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działania 3.5 – „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”

W dniach 11, 16 i 23 lipca w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyły się spotkania informacyjne w sprawie konkursu otwartego nr 1/POKL/3.5/2012 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działania 3.5 – „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”.

Ogłoszenie konkursu 1/POKL/3.5/2012 Programy kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli, podporządkowane potrzebom ww. podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia

Ośrodek Rozwoju Edukacji Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ogłasza konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działania 3.5 – „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”, w ramach typu projektu: Programy kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli, podporządkowane […]

Wizyta studyjna w Słowenii

W dniach 27-31 maja br., w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji (Wydziału Projektów) uczestniczyli w wizycie studyjnej w Słowenii.

Konferencje regionalne w ramach projektu

W marcu zostały przeprowadzone kolejne regionalne konferencje informacyjne dla dyrektorów szkół i placówek realizowane w ramach projektu "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkól". Prezentacja założeń zewnętrznego systemu wspomagania pracy szkół odbyła się w Katowicach (19 marca – województwo śląskie), w Krakowie (20 marca – województwo małopolskie) oraz w Łodzi (27 marca – województwo łódzkie). W każdym ze spotkań uczestniczyło ponad 120 osób, które reprezentowały regionalne środowiska oświatowe. W kwietniu planowane […]

Ostatnie spotkanie PORE

20 grudnia 2011 r. zakończyło się ostatnie spotkanie zamykające cykl szkoleń dla dla powiatowych organizatorów rozwoju edukacji (PORE), realizowanych w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.

Konferencja dla dyrektorów w Opatowie

23 listopada 2011 roku odbyła się z inicjatywy władz starostwa opatowskiego konferencja dla ponad 130 dyrektorów szkół z powiatów opatowskiego, ostrowieckiego i staszowskiego. W spotkaniu uczestniczył pan Bogusław Włodarczyk – Starosta Opatowski oraz pan Grzegorz Bień – Wicekurator Świętokrzyski. Konferencja została poświęcona przedstawieniu założeń nowego systemu wspomagania pracy szkół oraz wsparciu przygotowywanych zmian poprzez środki unijne w projektach "System doskonalenia nauczycieli oparty […]

Szkolenia PORE

W dniach 14-15 listopada odbyła się w Warszawie I tura szkoleń dla powiatowych organizatorów rozwoju edukacji z województw Polski północnej. W trakcie szkolenia między innymi analizowano przykłady dobrych praktyk samorządów lokalnych (Zielona Góra, Olsztyn, Elbląg, Wieliczka, Giżycko) związane z przygotowaniem powiatów do realizacji projektów wdrożeniowych. Kolejne spotkania odbędą się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie ORE.