Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w szkołach ćwiczeń. Aktualne wyzwania w nauczaniu przedmiotowym na II i III etapie edukacyjnym

Poradnik metodyczny dla nauczycieli szkół ćwiczeń, poświęcony rozwijaniu kompetencji proekologicznych uczniów. Zdaniem autorki społeczeństwa, chcąc promować działania wspierające zrównoważony rozwój, powinny rozpocząć od dobrej edukacji i zaszczepiać w młodych ludziach świadomość podejmowania odpowiednich zachowań, mających na celu dbałość o przyszłość i piękno naszej planety. W publikacji czytelnicy znajdą więc innowacyjne rozwiązania dydaktyczne, dobre praktyki i sprawdzone źródła wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej, która powinna być priorytetem w życiu codziennym, a jej wdrażanie  – pierwszoplanowym działaniem. Dzięki zdobywanej wiedzy dzisiejsi uczniowie mogą w przyszłości znaleźć rozwiązania wielu palących problemów współczesnego świata i z powodzeniem je realizować. Warto więc w swoim życiu – jak proponuje autorka – wyłączyć EGO, a włączyć opcję EKO, aby równocześnie wykorzystywać naturalne zasoby Ziemi oraz zadbać o przyszłość następnych pokoleń.

Ostatnia aktualizacja: 28 lipca 2023