Zarządzanie oświatą w samorządach – Poszukujemy

Zarządzanie oświatą w samorządach – Poszukujemy

Unieważnienie naboru na Koordynatora/moderatora sieci współpracy i samokształcenia dla samorządowców

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako Beneficjent projektu pozakonkursowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” informuje, że ze względów proceduralnych unieważnia nabór na Koordynatora/ moderatora sieci współpracy i samokształcenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy ogłoszenia z dnia 30 maja 2017 r. – termin zgłaszania do 10 czerwca […]

Poszukujemy dwóch trenerów do prowadzenia szkoleń dla przedstawicieli JST oraz realizacji wsparcia w opracowaniu lokalnych planów podnoszenia jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako beneficjent projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukuje dwóch trenerów. Do ich obowiązków będzie należało: prowadzenie zajęć szkoleniowych dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (różnego typu) w oparciu o przygotowane programy szkoleniowo-doradcze w ramach pilotażu programów; […]

Poszukujemy moderatora sieci współpracy dla samorządowców

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako Beneficjent projektu pozakonkursowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, poszukuje moderatora sieci współpracy i samokształcenia adresowanej do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa zlecenie w okresie od 1.07.2017 do 31.03.2018 r. Termin składania ofert: do 10 czerwca 2017 r. […]

Poszukujemy koordynatora/moderatora sieci współpracy dla samorządowców

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako Beneficjent projektu pozakonkursowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, poszukuje Wykonawcy, który będzie koordynował moderowanie (maksymalnie) 10 sieci współpracy i samokształcenia dla samorządowców oraz moderował jedną sieć współpracy i samokształcenia adresowaną także do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa […]

Poszukujemy Wykonawcy do opracowania diagnoz samorządowych dla 32 JST uczestniczących w pilotażu

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako beneficjent projektu pozakonkursowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”,poszukuje Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na wykonanie dzieła polegającego na opracowaniu 32 diagnoz samorządowych dla jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w pilotażu. Termin składania ofert – 31 maja 2017 r. Załączniki: Ogłoszenie – […]

Unieważnienie naboru na Wykonawcę diagnoz samorządowych dla 32 JST uczestniczących w pilotażu

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako beneficjent projektu pozakonkursowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, informuje, że ze względów proceduralnych unieważnia nabór na Wykonawcę opracowania 32 diagnoz samorządowych dla jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w pilotażu (dotyczy ogłoszenia z dnia 15 maja  – termin zgłaszania do 22 maja 2017 […]

Poszukujemy Wykonawcy do opracowania diagnoz samorządowych dla 32 JST uczestniczących w pilotażu

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako Beneficjent projektu pozakonkursowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, poszukuje Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na wykonanie dzieła polegającego na opracowaniu 32 diagnoz samorządowych dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) uczestniczących w pilotażu. Efektem pilotażu będzie opracowanie przez każdy z zespołów reprezentujących […]

Poszukujemy redaktora merytorycznego materiałów szkoleniowych

Poszukujemy redaktora merytorycznego materiałów szkoleniowych w postaci przewodnika metodycznego do realizacji programów szkoleniowo-doradczych oraz zbioru dobrych praktyk samorządowych. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną w terminie do 3 marca 2017 r. na adres: dorota.jastrzebska@ore.edu.pl.  Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach. Załączniki: OgłoszenieWymaganiaFormularz aplikacyjny

Poszukujemy autora materiałów szkoleniowych

Poszukujemy autora/zespołu autorów do opracowania materiałów szkoleniowych w postaci przewodnika metodycznego do realizacji programów szkoleniowo-doradczych oraz zbioru dobrych praktyk samorządowych. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: dorota.jastrzebska@ore.edu.pl w terminie do dnia 10 lutego 2017 r.  Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach. Załączniki: OgłoszenieFormularz zgłoszenia

Idź do góry