Zarządzanie oświatą w samorządach – Poszukujemy

Zarządzanie oświatą w samorządach – Poszukujemy

Poszukujemy menadżera do projektu

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko menedżera w projekcie pozakonkursowym pn. „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów.” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert upływa w dniu 20 stycznia o godz. 16.00 Czytaj więcej

Poszukujemy wykonawcy 4 filmów szkoleniowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizujący projekt pozakonkursowy „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukuje Wykonawcy usługi polegającej na realizacji 4 filmów. Czytaj więcej

Diagnozowanie stanu lokalnej oświaty w JST, wskaźniki oświatowe i edukacyjne oraz ich wykorzystanie przez JST – poszukujemy 3 ekspertów

Ośrodek Rozwoju Edukacji beneficjent projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2007-2013 poszukuje ekspertów, którzy opracują programy szkoleniowo – doradcze wraz z obudową metodyczną oraz przeprowadzą […]

Zarządzanie strategiczne, budowanie lokalnych strategii oświatowych – poszukujemy 3 ekspertów

Ośrodek Rozwoju Edukacji beneficjent projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2007-2013 poszukuje ekspertów, którzy opracują programy szkoleniowo – doradcze wraz z obudową metodyczną oraz przeprowadzą […]

Diagnozowanie stanu lokalnej oświaty w JST, wskaźniki oświatowe i edukacyjne oraz ich wykorzystanie przez JST – poszukujemy 3 ekspertów

Ośrodek Rozwoju Edukacji beneficjent projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2007-2013  poszukuje ekspertów, którzy opracują programy szkoleniowo – doradcze wraz z obudową metodyczną oraz przeprowadzą […]

System wspomagania szkół i jego wykorzystanie do podnoszenia jakości pracy szkół, umiejętności kluczowe uczniów i ich kształtowanie przez szkoły – poszukujemy 2 ekspertów

Ośrodek Rozwoju Edukacji beneficjent projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2007-2013 poszukuje ekspertów, którzy opracują programy szkoleniowo – doradcze wraz z obudową metodyczną oraz przeprowadzą […]

Finansowanie oświaty – poszukujemy 2 ekspertów

Ośrodek Rozwoju Edukacji beneficjent projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2007-2013 poszukuje ekspertów, którzy opracują programy szkoleniowo – doradcze wraz z obudową metodyczną oraz przeprowadzą […]