Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności

Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności

Systemowe wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w świetle zmian prawnych i finansowych

fot. Fotolia.com

Serdecznie zapraszamy samorządowców na dwudniowe szkolenie dotyczące nowych rozwiązań prawnych w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dyskusję nad ich praktyczną implementacją. Istotnym elementem szkolenia będzie także analiza aktualnych instrumentów finansowych w organizacji wsparcia ukierunkowanego na ww. grupę uczniów. Szkolenie odbędzie się w Warszawie w hotelu Holiday Park (ul. Heroldów 1B) […]

Filmowe przykłady dobrych praktyk samorządowych

fot.Fotolia.com

Jak wspomagać szkoły, aby lepiej służyły uczniom? Po czym poznać, że szkoły kształtują kompetencje kluczowe uczniów? Jak wesprzeć dyrektorów i nauczycieli, aby podejmowane przez nich działania jeszcze bardziej przyczyniały się do rozwoju uczniów? Dlaczego kształtowanie kompetencji uczniów jest takie ważne dla przyszłości uczniów i całego środowiska lokalnego? Co zrobić, żeby uczniowie lubili gminne szkoły? Jak […]

Finansowanie oświaty – seminarium dla samorządowców we Wrocławiu

Zapraszamy samorządowców na kolejne dwudniowe seminarium „Finansowanie oświaty – nowe regulacje prawne” poświęcone omówieniu rozwiązań prawnych zawartych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Projekt ustawy od pół roku był konsultowany ze środowiskiem oświatowym.

Projekty konkursowe – nowa zakładka

fot.Fotolia.com

Zapraszamy wszystkich samorządowców zainteresowanych uczestnictwem w projektach konkursowych oraz beneficjentów realizujących projekty do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w nowej zakładce – Projekty konkursowe.

Drugie szkolenie dla samorządowców – Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle zmian prawnych i finansowych

fot. Fotolia.com

Zapraszamy samorządowców na drugie już dwudniowe szkolenie dotyczące nowych rozwiązań prawnych w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dyskusję nad ich praktyczną implementacją. Istotnym elementem szkolenia będzie także analiza aktualnych instrumentów finansowych w organizacji wsparcia ukierunkowanego na ww. grupę uczniów. Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku dniach 24–25 […]

Zgłoś się do projektu konkursowego w swoim województwie – lista osób odpowiedzialnych za rekrutację w projektach (I edycja)

Zachęcamy samorządy i samorządowców do uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach projektów konkursowych (w 11 województwach w Polsce). Uczestnictwo w projektach daje szansę na wypracowanie w jednostkach samorządu terytorialnego strategicznych rozwiązań, które po ich zakończeniu zostaną wdrożone do praktyki samorządowej. Cele projektów: Celem realizowanych w ramach projektów działań (szkolenia i doradztwo) jest podniesienie kompetencji przedstawicieli […]

Spotkanie dla samorządowców. Finansowanie oświaty – nowe regulacje prawne

Zapraszamy samorządowców na kolejne dwudniowe spotkanie „Finansowanie oświaty – nowe regulacje prawne” poświęcone omówieniu rozwiązań prawnych zawartych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Projekt ustawy od pół roku był konsultowany ze środowiskiem oświatowym. 27 października 2017 r. ustawa została przyjęta przez Sejm RP, a 28 listopada 2017 r. podpisana przez Prezydenta RP. W ramach spotkania […]

Nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych – zadania JST na pierwszy kwartał 2018 r. Szkolenie dla samorządowców

fot. Fotolia.com

Zapraszamy samorządowców na dwudniowe szkolenie dotyczące nowych rozwiązań prawnych z zakresu finansowania zadań oświatowych oraz ich praktycznego wdrożenia w jednostkach samorządu terytorialnego (JST). Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku w dniach 12–13 stycznia 2018 r.

Wprowadzenie do strategii budowania oświatowych działań promocyjnych

Serdecznie zapraszamy samorządowców uczestniczących w pilotażu na dwudniowe szkolenie warsztatowe przygotowujące do promowania działań oświatowych, w tym opracowanych w ramach pilotażu planów strategicznych w jednostce samorządu terytorialnego.  Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku dniach 13–14 grudnia 2017 r.

Idź do góry