Szkolenia i doradztwo dla kadr PPP – Aktualności

Szkolenia i doradztwo dla kadr PPP – Aktualności

Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków grantowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji – Grantodawca w konkursie grantowym „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” informuje, że zaktualizowany został Harmonogram naboru wniosków grantowych. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną wersją dokumentu.

Konkurs grantowy dla poradni – Runda IV

W dniu 25 lipca 2022 r. rozpoczęła się IV runda naboru wniosków konkursu grantowego organizowanego w ramach projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”. Nabór prowadzony będzie do dnia 8 sierpnia 2022 r. do godz. 23:59. Nabór wniosków aplikacyjnych prowadzony jest poprzez generator wniosków. Zapraszamy do składania wniosków aplikacyjnych.

SPROSTOWANIE do WZORU KARTY OCENY FORMALNEJ

Ośrodek Rozwoju Edukacji – Grantodawca w konkursie grantowym „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” informuje, że we wzorze karty oceny formalnej dokonano korekty numeracji pól wniosku:

Konkurs grantowy dla poradni – Runda III

W dniu 7 lipca 2022 r. rozpoczęła się III runda naboru wniosków konkursu grantowego organizowanego w ramach projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”. Nabór prowadzony będzie do dnia 20 lipca 2022 r. do godz. 23:59.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa