Szkolenia i doradztwo dla kadr PPP – Aktualności

Szkolenia i doradztwo dla kadr PPP – Aktualności

Nabór wniosków w ramach 2 rundy konkursu grantowego przedłużony do 14 czerwca!

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że nabór wniosków w drugiej rundzie konkursu grantowego organizowanego w ramach projektu pozakonkursowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” został przedłużony i potrwa do 14 czerwca 2022 r. do godz. 23:59.

Spotkania informacyjne dla przedstawicieli PPP, KO, JST dot. konkursu grantowego dla poradni psychologiczno-pedagogicznych

W dniach 17, 18 i 24 maja br. odbyły się spotkania dla przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, będących organem prowadzącym dla poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz dla przedstawicieli organów prowadzących niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. W trakcie spotkań prezentowane były założenia merytoryczne i organizacyjne związane z konkursem grantów. Pytania zadane w trakcie spotkań i odpowiedzi na nie znajdują się w zakładce PYTANIA i ODPOWIEDZI. Zachęcamy do zapoznania się z nimi oraz aplikowania do udziału w konkursie. […]

Zaktualizowane zasady ubiegania się o granty dla poradni psychologiczno-pedagogicznych

UWAGA – zaktualizowane zasady ubiegania się o granty dla poradni psychologiczno-pedagogicznych w II rundzie naboru. Informujemy, że w dokumentacji konkursu grantowego w projekcie „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa pp” nastąpiły zmiany, wynikające z dopuszczenia możliwości wskazania do roli poradni koordynującej więcej niż jednej poradni prowadzonej przez dany organ prowadzący. Nabór w drugiej rundzie rozpocznie się 20 maja i zakończy 2 czerwca 2022 i prowadzony jest poprzez generator […]

Konkurs grantowy dla organów prowadzących poradnie psychologiczno-pedagogiczne – trwa nabór wniosków

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłosił nabór wniosków grantowych, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”. Do udziału w konkursie zapraszamy organy prowadzące publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Otwarty konkurs grantowy – informacja dla publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych

© iamnao/Photogenica

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do zapoznania się z dokumentacją konkursową w ramach konkursu grantowego realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa