Konkurs grantowy Szkolenia i doradztwo dla kadr PPP – dokumentacja od 2.06.2022 r.

W dokumentacji zostały zmienione zapisy dotyczące terminów rund. Grantodawca dopuścił możliwość wydłużania czasu trwania naboru w poszczególnych rundach.

Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2022