Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków grantowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji – Grantodawca w konkursie grantowym „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” informuje, że zaktualizowany został Harmonogram naboru wniosków grantowych. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną wersją dokumentu.

Ostatnia aktualizacja: 3 sierpnia 2022