Szkolenia i doradztwo dla kadr PPP – Aktualności

Szkolenia i doradztwo dla kadr PPP – Aktualności

Lista rankingowa projektów złożonych w ramach konkursu grantowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że w ramach konkursu grantowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” wyłonionych zostało 12 projektów, które uzyskały dofinansowanie na łączną kwotę 3 417 140,07 zł.

Informacja o wnioskach skierowanych do etapu negocjacji w ramach rund od III (kontynuacja) do V konkursu grantowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że w ramach konkursu grantowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” nr 1/2022, cztery wnioski aplikacyjne zostały skierowane do etapu negocjacji. W ramach rundy III: Nr wniosku 1/2022/8. Projekt Gminy Olsztyn – województwo warmińsko-mazurskie. Tytuł projektu: „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie warmińsko-mazurskim” W ramach rundy IV:   Nr wniosku  1/2022/2. Projekt Powiatu Kieleckiego – województwo świętokrzyskie. Tytuł projektu: „Szkolenia i doradztwo […]

Konkurs grantowy dla poradni. Runda V – wydłużenie naboru

Nabór prowadzony w ramach V rundy naboru wniosków konkursu grantowego organizowanego w ramach projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” został wydłużony i prowadzony będzie do dnia 5 września 2022 r. do godz. 10:00.

Konkurs grantowy dla poradni – Runda V

W dniu 16 sierpnia 2022 r. rozpoczęła się V runda naboru wniosków konkursu grantowego organizowanego w ramach projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”. Nabór prowadzony będzie do dnia 30 sierpnia 2022 r. do godz. 23:59. Nabór wniosków aplikacyjnych prowadzony jest poprzez generator wniosków, który zaktualizowano poprzez usunięcie wymagalności wypełnienia pola „REGON”. Zapraszamy do składania wniosków aplikacyjnych.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa