Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego – kontakt

Izabella Lutze – kierownik
e-mail: izabella.lutze@ore.edu.pl
tel. 22 570-83-36

Anna Roszkiewicz – menedżer
e-mail: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl
tel. 22 570-83-08

Katarzyna Leśniewska – ekspert merytoryczny
e-mail: katarzyna.lesniewska@ore.edu.pl
tel. 22 570-83-46

Izabela Pasztaleniec – ekspert merytoryczny
e-mail: izabela.pasztaleniec@ore.edu.pl
tel. 22 570-83-18

Jan Biernacki –  referent – asystent projektu
e-mail: jan.biernacki@ore.edu.pl
tel. 22 570-83-58

Anna Piłacik – referent ds. administracyjnych
e-mail: anna.pilacik@ore.edu.pl
tel. 22 570-83-64

Anna Osadzińska – specjalista ds. grantowych
e-mail: anna.osadzinska@ore.edu.pl
tel. 22 570-83-65

Natalia Fryzowicz – specjalista
e-mail: natalia.fryzowicz@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 54

Dominika Bartoszewicz – specjalista ds. administracyjnych
e-mail: dominika.bartoszewicz@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 66

Marek Sołtysiak – referent ds. Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej
e-mail: marek.soltysiak@ore.edu.pl
tel. tel. 22 570 83 67

Artur Matejkowski  – ekspert merytoryczny
tel. 22 570-83-40
artur.matejkowski@ore.edu.pl

Karolina Domańska  – ekspert merytoryczny
tel. 22 570-83-39
karolina.domanska@ore.edu.pl

Agnieszka Suśniak – ekspert merytoryczny
tel. 22 570-83-47
agnieszka.susniak@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa