Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego – kontakt

Izabella Lutze – kierownik
e-mail: izabella.lutze@ore.edu.pl
tel. 22 570-83-36

Anna Roszkiewicz – menedżer
e-mail: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl
tel. 22 570-83-08

Katarzyna Leśniewska – ekspert merytoryczny
e-mail: katarzyna.lesniewska@ore.edu.pl
tel. 22 570-83-46

Izabela Pasztaleniec – ekspert merytoryczny
e-mail: izabela.pasztaleniec@ore.edu.pl
tel. 22 570-83-18

Natalia Fryzowicz – specjalista

 

Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa