SPROSTOWANIE do WZORU KARTY OCENY FORMALNEJ

Ośrodek Rozwoju Edukacji – Grantodawca w konkursie grantowym „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” informuje, że we wzorze karty oceny formalnej dokonano korekty numeracji pól wniosku:

 Korekta dotyczy:
  • kryterium nr 9 – gdzie w opisie metodologii oceny wniosku wskazano na część 2.2, a powinna zostać wskazana część 2.1
    oraz
  • kryterium nr 11 – gdzie w opisie metodologii oceny wniosku wskazano na część 2.1, a powinna zostać wskazana część 3.

Ostatnia aktualizacja: 20 lipca 2022