Szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych – psychologów – z zakresu funkcjonalności baterii diagnostycznej KAPP oraz baterii diagnostycznej OKC

Źródło: fotolia
Źródło: fotolia

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych – psychologów – z zakresu funkcjonalności baterii diagnostycznej KAPP (do oceny rozwoju poznawczego) oraz baterii diagnostycznej OKC (do oceny rozwoju emocjonalno-społecznego i osobowościowego) realizowane w projekcie „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy psychologów, którzy NIE BRALI udziału w szkoleniach grantowych oraz w szkoleniach z zakresu wykorzystania w prowadzeniu oceny funkcjonalnej baterii diagnostycznych KAPP i OKC dla województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego.

Uczestnicy szkolenia otrzymają dostęp do materiałów merytorycznych nt. narzędzi diagnostycznych KAPP i OKC.

Całość szkolenia będzie wynosiła łącznie 44 godziny dydaktyczne (dla obu modułów) i będzie realizowana w formie samokształcenia w wymiarze 32 godzin dydaktycznych oraz 12 godzin dydaktycznych w podziale na spotkania w formie on-line.

Samokształcenie (praca własna uczestnika), zgodnie z programami poszczególnych modułów szkoleniowych, powinno odbywać się przed spotkaniami on-line lub równolegle ze spotkaniami on-line. Samokształcenie polega na lekturze materiału szkoleniowego (materiał podstawowy, prezentacja oraz film).

Wszystkie materiały szkoleniowe zostaną zamieszczone na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE), do której otrzymają Państwo dostęp.

Otrzymacie Państwo również dostęp do aplikacji KAPP oraz OKC (warunkiem jest podpisanie z ORE porozumienia dot. wykorzystania narzędzi).

Warunkiem koniecznym udziału w szkoleniu jest wypełnienie, podpisanie załączonego Oświadczenia uczestnika projektu i przesłanie na adres:

Ośrodek Rozwoju Edukacji
Ul. Polna 46a
00-644 Warszawa
z dopiskiem: Szkolenie KAPP i OKC

W momencie rejestracji prosimy o wypełnienie oświadczenia uczestnika projektu przesłanie skanu dokumentu na adres mailowy: katarzyna.zajaczkowska@ore.edu.pl.

Na szkolenie możecie się Państwo zarejestrować stronie szkoleń.

Informacji na temat rekrutacji na szkolenie oraz warunków udziału w szkoleniu udzielają:

Szczegółowych informacji merytorycznych na temat funkcjonalności baterii oraz dostępów i porozumień dot. wykorzystania narzędzi udziela kierownik projektu, Katarzyna Nowakowska, tel. 22/570 83 59, katarzyna.nowakowska@ore.edu.pl.

Zapraszamy serdecznie,

Zespół projektu Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

Nazwa szkoleniaDataGodzinaLink do rejestracji
Grupa 1KAPP15.06.202310:00-15:00Link do szkolenia
OKC22.06.20239:00-14:00
Grupa 2KAPP16.06.20238:00-13:00Link do szkolenia
OKC26.06.20239:00-14:00
Grupa 3KAPP19.06.202310:00-15:00Link do szkolenia
OKC3.07.20239:00-14:00
Grupa 4KAPP20.06.20238:00-13:00Link do szkolenia
OKC4.07.20239:00-14:00

Ostatnia aktualizacja: 6 czerwca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa