Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji podsumowującej projekt „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”, realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II, Działanie 2.10.

Konferencja w formule on-line odbędzie się 27 września 2023 roku, w godz. 10.00 – 14.00. Kierujemy ją do dyrektorów i specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów oraz specjalistów ze szkół ogólnodostępnych i przedszkoli, kuratorów i wizytatorów.

Podczas konferencji omówione zostaną cele, założenia, przebieg i efekty realizacji projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”.

Wystąpią specjaliści, którzy omówią procedurę prowadzenia oceny funkcjonalnej w ujęciu diagnostycznym, jak również w zakresie współpracy między poradniami psychologiczno-pedagogicznymi a szkołami i przedszkolami. Przedstawiona zostanie również rola rodziców w procesie oceny funkcjonalnej oraz możliwości ich wsparcia.

Uzupełnieniem tej tematyki będzie omówienie wniosków z działań prowadzonych
w projekcie innowacyjno-badawczym w zakresie wsparcia międzysektorowego realizowanym przez Uniwersytet Śląski.

Wystąpią również przedstawiciele MEiN, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którzy wprowadzą uczestników konferencji w problematykę działań podejmowanych na rzecz wspierania dostępności edukacji dla każdego ucznia
w projektach FERS.

Konferencja odbędzie się online, udział w niej jest bezpłatny. Podczas trwania transmisji będzie dostępne tłumaczenie na PJM. 

Formularz rejestracyjny

Załączniki

Więcej informacji o projekcie: „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”

 

Ostatnia aktualizacja: 22 września 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa