II tura szkoleń z zakresu prowadzenia OCENY FUNKCJONALNEJ z wykorzystaniem baterii diagnostycznej KAPP oraz baterii diagnostycznej OKC dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego

Źródło: stock.adobe.com
Źródło: stock.adobe.com

Szanowni Państwo,

w związku z podpisaniem porozumienia dotyczącego korzystania z narzędzi diagnostycznych: baterii do oceny w obszarze poznawczym KAPP oraz baterii do oceny w obszarze emocjonalno-społecznym i osobowościowym OKC, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu składającym się z trzech modułów:

Moduł I: Prowadzenie oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem procedury konsultacji zespołowych;
Moduł II: Wykorzystanie w ocenie funkcjonalnej baterii diagnostycznej KAPP;
Moduł III: Wykorzystanie w ocenie funkcjonalnej baterii diagnostycznej OKC;

realizowanym w projekcie „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Celem prowadzonego przez ORE cyklu szkoleń jest poszerzenie wiedzy ich uczestników z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej, dostarczenie praktycznych rozwiązań w zakresie wykorzystania w ocenie funkcjonalnej procedury konsultacji zespołowych oraz baterii diagnostycznych: KAPP  i OKC, wdrażania procedury oceny funkcjonalnej w pracy specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych, przygotowanie do prowadzenia oceny funkcjonalnej, przedstawienie dokumentacji oraz dodatkowych narzędzi niezbędnych do prowadzenia oceny funkcjonalnej.

Uczestnicy szkolenia otrzymają dostęp do materiałów merytorycznych z poszczególnych modułów, w tym materiałów z zakresu OCENY FUNKCJONALNEJ oraz narzędzi diagnostycznych KAPP i OKC.

Wszystkie materiały szkoleniowe zostaną zamieszczone na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE), do której otrzymają Państwo dostęp.

Otrzymacie Państwo również dostęp do aplikacji KAPP oraz OKC.

Na szkolenie możecie się Państwo zarejestrować na stronie: www.szkolenia.ore.edu.pl do dnia 24 maja 2023 r.

Informacji na temat rekrutacji na szkolenie udzielają:

Magdalena Ostrowska, tel. 22/570 83 69, magdalena.ostrowska@ore.edu.pl

Katarzyna Zajączkowska, tel. 22/570 83 68, katarzyna.zajaczkowska@ore.edu.pl

Zapraszamy serdecznie,

Zespół projektu Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

Nazwa szkoleniaDataGodzinaLink do szkolenia
Grupa 7 OKC13.06.20239:00-14:00Link do szkolenia
KAPP30.05.20238:00-13:00
OF27.06.20239:00-14:00
Grupa 8OKC16.06.20239:00-14:00Link do szkolenia
KAPP30.05.20239:45-14:45
OF27.06.202315:00-20:00
Grupa 9 OKC20.06.20239:00-14:00Link do szkolenia
KAPP30.05.202311:30-16:00
OF28.06.20239:00-14:00
Grupa 10OKC23.06.20239:00-14:00Link do szkolenia
KAPP2.06.20238:00-13:00
OF29.06.20239:00-14:00
Grupa 11OKC27.06.20239:00-14:00Link do szkolenia
KAPP2.06.20239:45-14:45
OF30.06.20239:00-14:00
Grupa 12 OKC30.06.20239:00-14:00Link do szkolenia
KAPP2.06.202311:30-16:00
OF3.07.20239:00-14:00

Ostatnia aktualizacja: 19 maja 2023