Konferencja: Ocena funkcjonalna – wdrażanie modelowych rozwiązań w przedsięwzięciach grantowych

Źródło: fotolia
Źródło: fotolia

27 września 2023 roku odbyła się konferencja: Ocena funkcjonalna – wdrażanie modelowych rozwiązań w przedsięwzięciach grantowych.

Wydarzenie to stanowiło podsumowanie projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II, Działanie 2.10

Konferencja skierowana była do dyrektorów i specjalistów z poradni psychologiczno- pedagogicznych, dyrektorów oraz specjalistów ze szkół ogólnodostępnych i przedszkoli, kuratorów i wizytatorów, w szczególności do dyrektorów i specjalistów zaangażowanych w prowadzenie 12 projektów grantowych realizowanych w ramach projektu ORE „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”.

Podczas konferencji omówiono cele, założenia, przebieg i efekty realizacji projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”.

Ponadto prelekcje wygłosili specjaliści, którzy omówili procedurę prowadzenia oceny funkcjonalnej w ujęciu diagnostycznym, jak również w zakresie współpracy między poradniami psychologiczno-pedagogicznymi a szkołami i przedszkolami. Przedstawiona została również rola rodziców w procesie oceny funkcjonalnej oraz możliwości ich wsparcia.

Uzupełnieniem tej tematyki było omówienie wniosków z działań prowadzonych w projekcie innowacyjno badawczym w zakresie wsparcia międzysektorowego.

Wystąpili również przedstawiciele MEiN, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którzy wprowadzili uczestników konferencji w problematykę działań podejmowanych na rzecz wspierania dostępności edukacji dla każdego ucznia w projektach FERS.

Nagranie z konferencji

Zapraszamy również do obejrzenia prezentacji przedstawionych podczas konferencji.

Załączniki

Ostatnia aktualizacja: 20 października 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa