Breviarium kanonu kultury jako element edukacji klasycznej szkolenie

Szkolenie dotyczące przygotowania metodycznego do korzystania z publikacji Breviarium kanonu kultury na lekcjach języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych odbyło się w dniach 28 i 29 września b.r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku. Wzięli w nim udział doradcy metodyczni oraz nauczyciele konsultanci ds. kształcenia humanistycznego.

Szkolenie otworzył dr Artur Górecki – dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych, który powitał zebranych i przedstawił ideę „Breviarium kanonu kultury”. Breviarium kanonu kultury. Literatura Europy łacińskiej. Decorum (wyd. 2022) to publikacja wydana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy współpracy z Wydawnictwem Dębogóra. Składają się na nią fragmenty kanonicznych tekstów literackich przedstawionych w układzie codziennej lektury rozpisanej na cały rok. Celem Breviarium jest udostępnienie kanonu kultury klasycznej w formie, która dostarcza nauczycielowi narzędzi metodycznych zgodnych z ideą edukacji klasycznej.

Prelekcje i warsztaty, które poprowadzili dr Paweł Milcarek i dr Michał Gołębiowski, miały wymiar zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.

Nadrzędnym celem szkolenia było wypracowanie rozwiązań metodycznych ukierunkowanych na wykorzystanie Breviarium kanonu kultury w ramach lekcji szkolnych.

Uczestnicy szkolenia podczas warsztatów:

  • Zapoznali się z przykładowymi scenariuszami lekcji sporządzonymi na podstawie Breviarium kanonu kultury.
  • Zapoznali się ze specyfiką Breviarium kanonu kultury jako materiału edukacyjnego.
  • Przygotowali scenariusze lekcji z wykorzystaniem Breviarium kanonu kultury.
  • Nabyli umiejętność korzystania z Breviarium kanonu kultury zgodnie z zamysłem autorskim oraz związanym z nim projektem edukacyjnym.

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego, filozofii i etyki na szkolenia organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i prowadzone przez metodyków i nauczycieli konsultantów w Placówkach Doskonalenia Nauczycieli na temat: „Breviarium kanonu kultury jako element edukacji klasycznej”. Każdy uczestnik otrzyma egzemplarz „Breviarium kanonu kultury” oraz scenariusze lekcji, który wykorzysta w pracy dydaktycznej.

Uczestnicy szkolenia
Uczestnicy szkolenia
Uczestnicy szkolenia
Uczestnicy szkolenia

Ostatnia aktualizacja: 11 października 2023