Webinarium: Język łaciński i kultura antyczna drogą do zrozumienia dziedzictwa cywilizacyjnego Europy

Źródło: photogenica
Źródło: photogenica

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w webinarium poświęconym roli języka łacińskiego i kultury antycznej w rozwoju kultury europejskiej i języka polskiego.

Spotkanie kierowane jest do nauczycieli konsultantów, nauczycieli metodyków, nauczycieli języka łacińskiego i kultury antycznej oraz nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych.

Poruszone zostaną kwestie dotyczące:

  • Głównych założeń podstawy programowej przedmiotu „Język łaciński i kultura antyczna” i jej wykorzystanie w planowaniu dydaktycznym.
  • Możliwości wykorzystania języka łacińskiego i kultury antycznej w nauczaniu języka polskiego.
  • Możliwości zastosowania wybranych metod, form pracy i narzędzi – przykłady dobrych praktyk.

Spotkanie odbędzie się na platformie GOOGLE MEET

  • 16 czerwca 2023 r. w godzinach od 15.00 – 18.15
  • 23 czerwca 2023 r. w godzinach od 13.00 – 16.15

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zapraszamy do rejestracji poprzez podany poniżej link oraz prosimy o przekazanie informacji innym osobom zainteresowanym.

Elektroniczny formularz rejestracji

Ostatnia aktualizacja: 7 czerwca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa