Szkolenie w formule warsztatów „Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie innowacyjnych metod pracy wspierających rozwijanie myślenia matematycznego u uczniów z uwzględnieniem założeń edukacji włączającej” edycja 2

Źródło: fotolia
Źródło: fotolia

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ORE zaprasza na szkolenie, w ramach którego będzie możliwość rozwijania kompetencji metodycznych ukierunkowanych na efektywną realizację celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i kierunków polityki oświatowej państwa w zakresie rozwijania myślenia matematycznego u uczniów na I etapie edukacyjnym.

Szkolenie skierowane jest do doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką kompetencji metodycznych i rozwijania myślenia matematycznego u uczniów. Zapraszamy zarówno osoby, które uczestniczyły w pierwszej edycji szkolenia a także osoby, które planują uczestniczyć w tym szkoleniu po raz pierwszy.

Szkolenie realizowane będzie w formule on-line na platformie Google Meet i obejmować będzie trzy warsztaty w dniach 14.04.2023 r., 21.04.2023 r., 28.04.2023 roku.

Szkolenie jest bezpłatne.

Elektroniczny formularz rejestracji.

Rejestracja na szkolenie prowadzona jest do dnia: 11 kwietnia 2023 r. do końca dnia lub do wyczerpania miejsc.

Ostatnia aktualizacja: 24 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa