Szkolenie w formule warsztatów „Doskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli szkół podstawowych z uwzględnieniem narzędzi cyfrowych”

Źródło: ©karelnoppe_Photogenica
Źródło: ©karelnoppe_Photogenica

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ORE zaprasza na szkolenie, w ramach którego będzie możliwość rozwijania kompetencji metodycznych ukierunkowanych na efektywną realizację celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i kierunków polityki oświatowej państwa z kompleksowym i aktywnym wykorzystaniem narzędzi TIK w pracy dydaktycznej oraz w komunikacji z nauczycielami, rodzicami i uczniami szkół podstawowych.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli konsultantów, specjalistów PDN, doradców metodycznych, nauczycieli szkół podstawowych, którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką kompetencji cyfrowych.

Szkolenie realizowane będzie w formule on-line na platformie Google Meet i obejmować będzie cztery warsztaty w dniach 27.02.2023 r., 6.03.2023 r., 13.03.2023 r., 20.03.2023 roku.

Szkolenie jest bezpłatne.

Elektroniczny formularz rejestracji

Rejestracja na szkolenie prowadzona jest do dnia: 23 lutego 2023 r. do końca dnia lub do wyczerpania miejsc.

Szczegółowy opis i program szkolenia znajdują się w sylabusie kursu.

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2023