Szkolenie „Nauczanie języka francuskiego z wykorzystaniem mediów i sieci społecznościowych”

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online Nauczanie języka francuskiego z wykorzystaniem mediów i sieci społecznościowych, organizowane przy współpracy z Instytutem Francuskim w Warszawie. Szkolenie przeznaczone jest dla czynnych zawodowo nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych oraz pracujących w systemie edukacji nauczycieli języka francuskiego nauczających młodzież w wieku 13-18 lat. Szkolenie będzie miało charakter zarówno wykładu jak i warsztatu i rozpocznie się 8 października.

Prelegentami będą Michel Boiron i Magali Delcombel, specjaliści zajmujący się nauczaniem języka francuskiego jako obcego z CAVILAM-Alliance Française.

Uczestnicy szkolenia:

  • nauczą się jak wykorzystać potencjał dydaktyczny mediów na lekcji języka francuskiego,
  • będą potrafili scharakteryzować różne rodzaje mediów i wykorzystać je w praktyce pedagogicznej (rozumienie ze słuchu, wypowiedź ustna i pisemna),
  • dowiedzą się jak uczyć o kulturze krajów frankofońskich.

Szkolenie jest bezpłatne.

Rekrutacja na szkolenie

Ostatnia aktualizacja: 29 września 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa