Szkolenie e-learningowe „Nauczanie zdalne w szkole stacjonarnej – metody, materiały i narzędzia z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej” – III edycja

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock

Zapraszamy na trzecią edycję szkolenia e-learningowego obejmującego metodykę nauczania zdalnego wraz z praktycznymi przykładami narzędzi przydatnych w planowaniu  i prowadzeniu kształcenia na odległość oraz w kształceniu łączącym nauczanie stacjonarne ze zdalnym.

Szkolenie skierowane jest do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Będzie stanowić wsparcie w zakresie realizowanych w tych placówkach zadań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, a w szczególności z pogłębieniem wiedzy w zakresie metodyki nauczania zdalnego oraz podnoszeniem kompetencji cyfrowych niezbędnych do prowadzenia nauczania zdalnego z wykorzystaniem zasobów platformy e-podręczniki (Zintegrowana Platforma Edukacyjna).

Szkolenie jest bezpłatne i prowadzone będzie w terminie 26 października – 27 listopada 2020 r.

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza elektronicznego.

Rejestracja na szkolenie trwa do 23 października 2020 r.

Szczegółowy opis i program szkolenia znajdują się w sylabusie kursu.

Ostatnia aktualizacja: 8 października 2020