Poszukujemy kandydatów na stanowisko specjalisty

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Wydziale Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Wymiar etatu: 40 godzin tygodniowo – 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty będzie należało w szczególności:

  • inicjowanie działań mających na celu opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań wspierających rozwój kompetencji kluczowych, w szczególności z zakresu kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych (przedmioty: matematyka, przyroda, biologia, chemia, geografia);
  • wspomaganie nauczycieli szkół i placówek w obszarze rozwoju:
    a) kompetencji matematycznych (umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w rozwiązywaniu problemów, logicznego i przestrzennego myślenia oraz prezentacji);
    b) kompetencji naukowo-technicznych (umiejętność wykorzystywania zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, formułowania pytań i wnioskowania opartego na dowodach oraz rozumienia wpływu nauki i technologii na świat przyrody);
  • opracowywanie programów, materiałów edukacyjnych oraz przygotowanie osób realizujących programy w zakresie m.in. edukacji matematycznej i przyrodniczej;
  • tworzenie modelowych rozwiązań służących wypracowaniu nowych metod i form pracy z uczniami w zakresie edukacji matematycznej i przyrodniczej oraz sprawdzaniu ich skuteczności;
  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami służąca wymianie doświadczeń, promowaniu innowacyjnych rozwiązań oraz realizacji projektów wspierających rozwój kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych.

Więcej informacji na naszej stronie BIP.

Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2018