Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii – Aktualności

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii – Aktualności

Szkolenie „Podstawy teoretyczne konstruowania programów profilaktycznych w ramach opracowywania programu wychowawczo-profilaktycznego w MOW i MOS” – V edycja

Fot. Fotolia.com

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii proponuje kolejną edycję szkolenia e-learningowego „Podstawy teoretyczne konstruowania programów profilaktycznych w ramach opracowywania programu wychowawczo-profilaktycznego w MOW i MOS”. Zaliczenie tego szkolenia umożliwia udziału w szkoleniu stacjonarnym, które zostanie zorganizowane w kwietniu i czerwcu.

NIK o resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami kontroli przeprowadzonej w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych przez Najwyższą Izbę Kontroli. W okresie od 1 lutego do 20 czerwca 2017 r. skontrolowane zostało 14 publicznych MOW z terenu województw: lubelskiego, mazowieckiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego i jedno  starostwo powiatowe. Okres objęty kontrolą to lata 2012–2016. Głównym cel em kontroli była […]

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – poradnik dla dyrektora

fot.Fotolia.com

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego”. Zaprezentowano w niej nowe rozwiązania prawne oraz praktyczne przykłady z zakresu organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania kształcenia specjalnego i indywidualnego obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania w systemie edukacji.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – zadania dyrektora

Zachęcamy do zapoznania się z plakatem, który szczegółowo opisuje zadania dyrektora szkół i placówek w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem aktualnych rozporządzeń źródłowych. Materiał pochodzi z poradnika R. Cybulskiej „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji świetle nowych przepisów prawa oświatowego”.

Kurs „Organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole”

Kurs skierowany jest do nauczycieli realizujących działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami dotyczącymi organizacji doradztwa zawodowego w szkołach, tworzenia wewnątrzszkolnego systemu doradztwa (WSD) oraz poznają metody ewaluacji WSD. Kurs trwa od 4 grudnia 2017 r. do 17 grudnia 2017 r. i będzie prowadzony metodą online na platformie Moodle ORE. Serdecznie […]

Kurs „Podstawy poradnictwa edukacyjno-zawodowego”

Businessman drawing Online Education concept on blurred abstract background

Serdecznie zapraszamy pracowników MOW/MOS do zgłaszania się na kurs „Podstawy poradnictwa edukacyjno-zawodowego”. Omawiane treści łączą teorię poradnictwa zawodowego z praktyką, pozwalają na przyjrzenie się procesowi doradczemu w kontekście relacji doradca – klient. Kurs przeprowadzany będzie metodą online na platformie Moodle ORE w terminie od 30.11 do 21.12.2017 r. Realizowany jest przez Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ORE. Rejestracja […]

Komunikat dla dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych

Komunikat dotyczący pobytu osoby ujętej w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym w MOW:  Z dniem 1 października 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 862 i 1948). Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, […]

Idź do góry