Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii – Aktualności

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii – Aktualności

Podsumowanie konferencji „Rozwój zawodowy kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii w kontekście realizowanych zadań”

Wystąpienie Dyrektor ORE Jadwigi Marioli Szczypiń

Ogólnopolska konferencja „Rozwój zawodowy kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii w kontekście realizowanych zadań” została zorganizowana 7 grudnia 2018 r. przez Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji. Prezentujemy podsumowanie konferencji i fotorelację.

Dołącz do Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletyny Informacji Publicznej. Aplikacje należy składać do 3 grudnia 2018 r.

Konferencja dotycząca rozwoju zawodowego kadry MOW i MOS

Informujemy, że uruchomiona została rekrutacja na organizowaną przez Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii konferencję wspierającą kadrę młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) w realizacji ich codziennych zadań w pracy z trudną młodzieżą. Konferencja odbędzie się 7 grudnia 2018 r. w siedzibie ORE w Warszawie (Aleje Ujazdowskie 28).

Szkolenie „Ewaluacja programów profilaktycznych w MOW i MOS”.

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w szkoleniu „Ewaluacja programów profilaktycznych w MOW i MOS”. Dwudniowe szkolenie stacjonarne odbędzie się w dniach 27–28.11.2018. Zgłoszenia przyjmowane są do 19.11.2018.

Spotkanie wychowanków MOW w Trzebieży z Wiceministrem Maciejem Kopciem

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (MOW) w Trzebieży spotkali się z Wiceministrem Edukacji Narodowej Maciejem Kopciem. Spotkanie to było specjalną nagrodą od Ministerstwa Edukacji Narodowej za wygraną w tegorocznym konkursie „Prometeusz”, który odbył się we wrześniu 2018 r. podczas IX Kongresu MOW w Goniądzu.

Szkolenie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

fot. Fotolia.com

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w szkoleniu „Doradztwo edukacyjno-zawodowe z aktywizacją społeczną dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi w MOW i MOS”. Trzydniowe szkolenie stacjonarne odbędzie się w dniach 17–19.10.2018. Zgłoszenia przyjmowane są do 9.10.2018.

Szkolenie e-learningowe z zakresu konstruowania IPET-ów

fot. Adobe Stock

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w szkoleniu „Indywidualizacja procesu resocjalizacji nieletnich w MOW. Planowanie, udzielanie i ocena efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. Szkolenie prowadzone jest w formie e-learningu, a zgłoszenia przyjmowane są przez cały okres jego trwania – od 17 września do 15 października 2018 r.

MOW Szkołą Odkrywców Talentów

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Zapraszamy młodzieżowe ośrodki wychowawcze (MOW), które angażują się w działania na rzecz uczniów zdolnych, do ubiegania się o tytuł Szkoły Odkrywców Talentów (SOT)!

IX Kongres Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Goniądzu

Logo Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goniądzu

W dniach 17–19 września 2018 roku odbędzie się IX Kongres Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, organizowany przez Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk i omówienie najważniejszych problemów funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych.