Oferta doskonalenia Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii

w roku szkolnym 2023/2024

L.p.NAZWAFORMAADRESATTERMIN
1.Współorganizacja XIV Kongresu Kadry Zarządzającej z Młodzieżowych Ośrodków WychowawczychKongresKadra kierownicza MOWIII kwartał 2023 (20-22 wrzesień 2023 r.)
2.Opracowanie poradnika nt. nieletnich matek z dziećmiPublikacjaDyrektorzy MOWIII – IV kwartał 2023
3.Indywidualny Program wsparcia psychospołecznego kadry pedagogicznej młodzieżowych ośrodków wychowawczych - PilotażWarsztaty/seminariumPracownicy MOWIV kwartał 2023
4.Zaburzenia psychiczne wśród wychowanków MOW/MOS z perspektywy psychiatry dzieci i młodzieżySzkolenie on - linePracownicy MOW/MOS, PDN, PPPIV kwartał 2023 (grudzień 2023)
5.Wychowanek z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, jako nowe wyzwanie dla pracowników MOWWebinariumPracownicy MOWI-II kwartał 2024 (luty 2024)
6.Diagnoza i pomoc młodzieży w kryzysie psychologicznym wywołanym doświadczeniem przemocyWebinariumPracownicy MOW/MOS, PDN, PPPI-II kwartał 2024 (marzec 2024)
7.Usamodzielnienie wychowanków z MOW/MOSSzkolnie stacjonarnePracownicy MOW/MOSII kwartał 2024
8.Wychowanek zdemoralizowany czy ztraumatyzowany? – Rola przywiązania w resocjalizacji nieletnichKonferencjaKadra zarządzająca MOW/MOSII kwartał 2024

Oferta doskonalenia ORE

Ostatnia aktualizacja: 9 października 2023