Oferta doskonalenia Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii

w roku szkolnym 2022/2023

Lp.NazwaFormaAdresatTermin
1.XIII Kongres Kadry Zarządzającej z Młodzieżowych Ośrodków WychowawczychkonferencjaKadra kierownicza Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW)III kwartał 2022 (20-22 września)
2.Podstawowe aspekty rozumienia i reagowania na problemowe zachowania seksualne młodzieży
(w ramach współpracy z PKDP)
Szkolenie stacjonarnePsycholodzy, wychowawcy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW)III kwartał 2022 (15-16 września, 6-7 października)
3.Analiza stanu działalności MOW w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i terapii w procesie resocjalizacji wychowanków - raport z badań.publikacjaPracownicy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW), Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (MOS), Placówek Doskonalenia Nauczycieli (PDN), Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (PPP),bibliotek pedagogicznych (BP)III-IV kwartał 2022
4.Rozpoznawanie i profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie/zagrożonej niedostosowaniem społecznymszkolenie onlinePracownicy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW), Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (MOS), Placówek Doskonalenia Nauczycieli (PDN), Poradni Psychologiczno-Pedgogicznych (PPP),
bibliotek pedagogicznych (BP)
IV kwartał 2022
(listopad 2022)
5.Doświadczenie przeżyć traumatycznych, takich jak wojna, i jego znaczenie dla funkcjonowania dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym/niedostosowanej społecznie. Edycja IIszkolenie onlineWychowawcy, psycholodzy i pedagodzy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW), Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (MOS)IV kwartał 2022
(grudzień 2022)
6.Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży szkolnejszkolenie blended
e-learning
Pracownicy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW), Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (MOS), Placówek Doskonalenia Nauczycieli (PDN), Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (PPP),I kwartał 2023
(styczeń/luty 2023)
7.Opracowanie Poradnika dla kadry MOW i MOS, na podstawie wyników analizy stanu działalności MOW w zakresie wsparcia psychologiczno- terapeutycznego wychowanków.publikacjaPracownicy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW), Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (MOSI kwartał 2023
8.Indywidualny Program wsparcia psychospołecznego kadry pedagogicznej młodzieżowych ośrodków wychowawczych - Pilotaższkolenie stacjonarne
/seminarium
Pracownicy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW)I-III kwartał 2023
9.Opracowanie Poradnika dla PDN i PPP z uwzględnieniem wyników analizy stanu działalności MOW w zakresie wsparcia psychologiczno-terapeutycznego wychowanków.publikacjaPracownicy Placówek Doskonalenia Nauczycieli (PDN), Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (PPP), I-II kwartał 2023

Oferta doskonalenia ORE

Ostatnia aktualizacja: 27 września 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa