Oferta doskonalenia Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii

Lp.NazwaFormaAdresatTermin
1Innowacyjne metody pracy z wychowankiem MOS/MOW: sztuka współczesna

szkolenie stacjonarne publikacja elektronicznapracownicy młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczneII kwartał 2021 r.
2Ryzykowne zachowania psychoseksualne w okresie adolescencjiszkolenie stacjonarnepracownicy młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczneI/II kwartał 2021 r.
3Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży. Podstawy teoretyczne
szkolenie onlinepracownicy młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, nauczyciele szkół ogólnodostępnychIV kwartał 2020 r. (wrzesień - październik)
4Cyberprzemoc: jak uchronić dzieci i młodzież przed niebezpieczeństwem w cyberprzestrzeniszkolenie onlinepracownicy młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne, nauczyciele szkół ogólnodostępnychIV kwartał 2020 r.
5Metody w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie/ zagrożoną niedostosowaniem społecznym: Jak zdalnie aktywizować dzieci i młodzież zagrożoną niedostosowaniem społecznym/niedostosowaną społecznie do pracy nad własnym rozwojem?szkolenie onlinepracownicy młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, placówki doskonalenia nauczycieli
poradnie psychologiczno-pedagogiczne
IV kwartał 2020 r.
6Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży szkolnejszkolenie blended learningpracownicy młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, nauczycieleII/III kwartał 2021 r.
7Wyzwania i trudności dyrektora MOW/MOS: Zarządzanie kryzysowe
szkolenia onlinekadra kierownicza młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapiiI kwartał 2021 r.
8Wychowankowie MOW/MOS są aktywni – upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznychpublikacja elektroniczna (Bank Dobrych Praktyk)pracownicy młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, placówki doskonalenia nauczycieli/poradnie psychologiczno-pedagogicznerok szkolny 2020/2021
9Poradnik Prawny Dyrektora MOW i MOS – aktualizacja treścipublikacja elektronicznakadra kierownicza młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapiiII kwartał 2021 r.
10Współorganizacja XI Kongresu Kadry Zarządzającej z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych
konferencjakadra kierownicza młodzieżowych ośrodków wychowawczychIV kwartał 2020 r. (wrzesień)
11Współorganizacja III Międzynarodowej Konferencji „Innowacje w resocjalizacji nieletnich”konferencjakadra kierownicza młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz instytucje działające na rzecz innowacyjnych rozwiązań w procesie resocjalizacji nieletnichII kwartał 2021 r.

Oferta doskonalenia ORE

Ostatnia aktualizacja: 21 października 2020