Oferta doskonalenia Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii

w roku szkolnym 2021/2022

Lp.NazwaFormaAdresatTermin
1XII Kongres Kadry Zarządzającej z Młodzieżowych Ośrodków WychowawczychkonferencjaKadra kierownicza Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW)III kwartał 2021 (20-23 września)
2Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży szkolnejszkolenie blended-learningPracownicy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (MOS), Placówek Doskonalenia Nauczycieli (PDN), Poradni Psychologiczno-Pedgogicznych (PPP),
Nauczyciele szkół ogólnodostępnych
IV kwartał 2021 - I kwartał 2022
3Wyzwania i trudności dyrektora MOW: Sytuacja nieletnich matek oraz współpraca z rodziną wychowanków i wychowanek przebywających w MOW/ MOSszkolenie on-line/stacjonarneWychowawcy, psycholodzy i pedagodzy MOW
I kwartał 2022
4Twórcze metody stosowane w socjoterapii i resocjalizacji jako sposób rozwijania prospołecznych postaw i zachowań oraz zaangażowania społecznego młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanej społecznieszkolenie on-line/stacjonarnePracownicy MOW/MOS
PDN/PPP
II-III kwartał 2022
5Szanse i zagrożenia w sieci: czyli jak bezpiecznie korzystać z narzędzi i zasobów cyfrowych.szkolenie on-linePracownicy MOW/MOS
PDN
PP

I-II kwartał 2022

Oferta doskonalenia ORE

Ostatnia aktualizacja: 20 września 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa