Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii – Aktualności

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii – Aktualności

IX Kongres Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Goniądzu

W dniach 17–19 września 2018 roku odbędzie się IX Kongres Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, organizowany przez Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk i omówienie najważniejszych problemów funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych.

Podsumowanie projektów Erasmus+ w Radzionkowie

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (MOW) w Radzionkowie gościł koordynatorów projektów z kilku krajów europejskich: uczestników Programu Erasmus Plus – Partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Spotkanie odbyło się 27 czerwca 2018 r. i było podsumowaniem efektów realizowanych projektów, w których uczestniczyły wychowanki Ośrodka.

Konkurs „proMOS” – zapraszamy do udziału!

Zachęcamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Profilaktycznym „proMOS” organizowanym przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze. Konkurs adresowany jest do wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii z klasy VI i VII szkoły podstawowej oraz klasy II i III gimnazjum. Zadaniem uczestników jest wykonanie – dowolną techniką – pracy plastycznej w formie plakatu, której tematem przewodnim będzie zapobieganie hejtowi […]

Warsztaty „Dialog motywujący jako efektywna metoda wspomagania zmiany w praktyce wychowawczej” – II etap

Fot. Fotolia.com

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii organizuje II etap szkolenia dla uczestników warsztatów „Dialog motywujący jako efektywna metoda wspomagania zmiany w praktyce wychowawczej”. Szkolenie przypomina filozofię Dialogu Motywującego, stosowane metody komunikacji oraz umożliwia ćwiczenie umiejętności. Zapisy i więcej informacji na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Szkolenie „Podstawy teoretyczne konstruowania programów profilaktycznych w ramach opracowywania programu wychowawczo-profilaktycznego w MOW i MOS” – V edycja

Fot. Fotolia.com

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii proponuje kolejną edycję szkolenia e-learningowego „Podstawy teoretyczne konstruowania programów profilaktycznych w ramach opracowywania programu wychowawczo-profilaktycznego w MOW i MOS”. Zaliczenie tego szkolenia umożliwia udziału w szkoleniu stacjonarnym, które zostanie zorganizowane w kwietniu i czerwcu.

NIK o resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami kontroli przeprowadzonej w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych przez Najwyższą Izbę Kontroli. W okresie od 1 lutego do 20 czerwca 2017 r. skontrolowane zostało 14 publicznych MOW z terenu województw: lubelskiego, mazowieckiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego i jedno  starostwo powiatowe. Okres objęty kontrolą to lata 2012–2016. Głównym cel em kontroli była […]

Idź do góry