Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii – Kontakt

p.o. Kierownik Wydziału
Marta Paluch
e-mail: marta.paluch@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 21

Michalina Izdebska
e-mail: michalina.izdebska@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 27

Mirosław Mielczarek
e-mail: miroslaw.mielczarek@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 14

Zuzanna Lipińska (urlop macierzyński)
e-mail: zuzanna.lipinska@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 22

Martyna Walasik (urlop macierzyński)
e-mail: martyna.walasik@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 23

Lokalizacja Wydziału: ul. Polna 46a w Warszawie.

Ostatnia aktualizacja: 19 stycznia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa