Szkolenie „Doświadczenie przeżyć traumatycznych, takich jak wojna, i jego znaczenie dla funkcjonowania dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym/niedostosowanej społecznie”. Edycja II

Źródło: photogenica.pl
Źródło: photogenica.pl

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza na drugą edycję szkolenia on-line pn. „Doświadczenie przeżyć traumatycznych, takich jak wojna, i jego znaczenie dla funkcjonowania dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym/niedostosowanej społecznie”.

Szkolenie odbędzie się w dniach 5 – 6 grudnia 2022 r. na platformie Clickmeeting.

Forma doskonalenia adresowana jest do wychowawców, psychologów, pedagogów i nauczycieli młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS).

Głównym celem szkolenia jest wsparcie kadry pedagogicznej w zakresie rozpoznawania i reagowania w sytuacji doświadczeń traumatycznych i migracyjnych u dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym/niedostosowanej społecznie

Rekrutacja na szkolenie będzie dostępna w terminie: 24 listopada 2022 – 1 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc.

Elektroniczny formularz rejestracji

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2022