System Kierowania – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze przeznaczone są dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji jako resocjalizacyjno-wychowawcze, a dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim jako resocjalizacyjno-rewalidacyjne.

Do zadań MOW należy eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Rekrutacja

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze przeznaczone są wyłącznie dla młodzieży, wobec której Sądy Rodzinne i Nieletnich zastosowały (w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich) środek wychowawczy w postaci umieszczenia w MOW.

Według stanu na dzień 1.09.2018 roku w Polsce funkcjonuje 95 takich placówek, w tym:

    • placówki resocjalizacyjne dla dziewcząt – 28
    • placówki resocjalizacyjne dla chłopców – 54
    • placówki resocjalizacyjne koedukacyjne – 10
  • placówki resocjalizacyjno-rewalidacyjne dla chłopców – 14
  • placówki resocjalizacyjne i resocjalizacyjno-rewalidacyjne dla dziewcząt – 6
  • placówki resocjalizacyjne i resocjalizacyjno-rewalidacyjne dla chłopców –11

 

Mapy:

Mapa rozmieszczenia Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Opis alternatywny do mapy rozmieszczenia Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

 

 

Mapa ilości Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Opis alternatywny do mapy liczby Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Ostatnia aktualizacja: 9 listopada 2018

Idź do góry