Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

Szkolenie pt. „Wychowanek z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, jako nowe wyzwanie dla pracowników MOW”

Źródło: pixabay.com

;Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie „Wychowanek z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, jako nowe wyzwanie dla pracowników MOW”, które odbędzie się w formie on-line za pośrednictwem platformy Zoom w dniu 26 lutego 2024 r. w godz. 9:00- 16:00. Głównym celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności konstruowania WOPFU, IPET oraz opracowywania programu nauczania w oparciu o podstawę programową dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym. Wskazana forma doskonalenia […]

Szkolenie pt. „Zaburzenia psychiczne wśród wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych/młodzieżowych ośrodków socjoterapii z perspektywy psychiatry dzieci i młodzieży”

Źródło: pixabay.com

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie pt. „Zaburzenia psychiczne wśród wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych/młodzieżowych ośrodków socjoterapii z perspektywy psychiatry dzieci i młodzieży”, które odbędzie się w formie on-line za pośrednictwem platformy Zoom w dniu 15 grudnia 2023 r. w godz. 9:00-14:45. Głównym celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych wśród wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Wskazana forma doskonalenia jest […]

Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym „Wsparcie specjalistyczne dla uczniów migracyjnych z doświadczeniem traumy w szkołach”

Źródło: Pixabay

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zaprasza pracowników Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii do udziału w badaniach ankietowych „Wsparcie specjalistyczne dla uczniów migracyjnych z doświadczeniem traumy w szkołach”. Badanie poświęcone jest wsparciu specjalistycznemu proponowanemu przez szkoły dzieciom migrantom z traumatycznymi doświadczeniami. W ten sposób pozwolą poznać dotychczas stosowane rozwiązania, jak również istniejące w tym obszarze potrzeby. Badania mają charakter anonimowy. W kwestionariuszu zostało zawartych […]

Powołanie Komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego

W dniu 20 kwietnia 2023 r. zostało wydane Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania Komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. W skład Komisji wchodzą: Przewodniczący – Krystyna Krysiewicz, główny specjalista w Wydziale Wsparcia Rodziny oraz Sądownictwa Rodzinnego i Nieletnich w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich, Ministerstwo Sprawiedliwości; 2) Zastępca Przewodniczącego – Maria Miklewska, główny wizytator w Wydziale […]

Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty

W dniu 5 kwietnia 2023 r. zostało podpisane Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty (Dz.U. 2023, poz. 651). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego