Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

Powołanie Komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego

W dniu 20 kwietnia 2023 r. zostało wydane Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania Komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. W skład Komisji wchodzą: Przewodniczący – Krystyna Krysiewicz, główny specjalista w Wydziale Wsparcia Rodziny oraz Sądownictwa Rodzinnego i Nieletnich w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich, Ministerstwo Sprawiedliwości; 2) Zastępca Przewodniczącego – Maria Miklewska, główny wizytator w Wydziale […]

Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty

W dniu 5 kwietnia 2023 r. zostało podpisane Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty (Dz.U. 2023, poz. 651). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Kampania społeczna PKDP „#RozmawiajReaguj”

Źródło: Materiały prasowe PKDP

Zachęcamy do zapoznania się z Kampanią społeczną „#RozmawiajReaguj”, która przygotowana została przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich, jak najszybsza pomoc tym, którzy zostali skrzywdzeni, a także zwiększenie świadomości społecznej w zakresie omawianego tematu i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie […]

Przydatne linki

Trendy Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty Ogólnopolski Kongres Dyrektorów MOW

Archiwum

Tutoring w resocjalizacji Analizy IBE Bank Programów Profilaktycznych Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież. Wyniki Europejskiego Programu Badań Ankietowych w Szkołach (ESPAD) w 2015 roku Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej na podstawie badań HBSC 2014

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa