Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

Szkolenie „Doświadczenie przeżyć traumatycznych takich, jak wojna i jego znaczenie dla funkcjonowania dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym/niedostosowanej społecznie”

© lightsource /Bank zdjęć Photogenica

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza na szkolenie on-line „Doświadczenie przeżyć traumatycznych, takich jak wojna i jego znaczenie dla funkcjonowania dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym/niedostosowanej społecznie”.

Sytuacja nieletnich matek w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Wyniki badania ankietowego

Raport przedstawia wyniki badania ankietowego Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji przeprowadzonego wśród dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) z całej Polski. Jego celem było zebranie danych na temat sytuacji nieletnich matek przebywających w ośrodkach.

I Kongres Psychologiczno-Pedagogiczny Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

fot. kongres.mowgoniadz.pl

W dniach 9–11 maja 2022 roku odbędzie się I Kongres Psychologiczno-Pedagogiczny Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, organizowany przez Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu (Biebrzańskie Centrum Konferencyjne „Bartlowizna”, Goniądz ul. Nadbiebrzańska 32). Od 12 lat organizowane są Kongresy dla kadry zarządzającej MOW. Tym razem zaproponowano spotkanie dla psychologów, pedagogów i terapeutów. 

Wyzwania i trudności dyrektora MOW/MOS: Sytuacja nieletnich matek oraz współpraca z rodziną wychowanków i wychowanek przebywających w MOW/MOS

© lightsource / Bank zdjęć Photogenica

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza na szkolenie online „Wyzwania i trudności dyrektora MOW/MOS: Sytuacja nieletnich matek oraz współpraca z rodziną wychowanków i wychowanek przebywających w MOW/MOS”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa