Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

II Kongres psychologów, pedagogów, doradców zawodowych z młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii

W dniach 25–27 marca 2019 r. odbędzie się II Kongres psychologów, pedagogów, doradców zawodowych z młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS), organizowany przez Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu w Biebrzańskim Centrum Konferencyjnym „Bartlowizna”.

Podsumowanie konferencji „Rozwój zawodowy kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii w kontekście realizowanych zadań”

Wystąpienie Dyrektor ORE Jadwigi Marioli Szczypiń

Ogólnopolska konferencja „Rozwój zawodowy kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii w kontekście realizowanych zadań” została zorganizowana 7 grudnia 2018 r. przez Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji. Prezentujemy podsumowanie konferencji i fotorelację.

Konferencja dotycząca rozwoju zawodowego kadry MOW i MOS

Informujemy, że uruchomiona została rekrutacja na organizowaną przez Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii konferencję wspierającą kadrę młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) w realizacji ich codziennych zadań w pracy z trudną młodzieżą. Konferencja odbędzie się 7 grudnia 2018 r. w siedzibie ORE w Warszawie (Aleje Ujazdowskie 28).

Spotkanie wychowanków MOW w Trzebieży z Wiceministrem Maciejem Kopciem

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (MOW) w Trzebieży spotkali się z Wiceministrem Edukacji Narodowej Maciejem Kopciem. Spotkanie to było specjalną nagrodą od Ministerstwa Edukacji Narodowej za wygraną w tegorocznym konkursie „Prometeusz”, który odbył się we wrześniu 2018 r. podczas IX Kongresu MOW w Goniądzu.

Szkolenie e-learningowe z zakresu konstruowania IPET-ów

fot.Fotolia.com

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w szkoleniu „Indywidualizacja procesu resocjalizacji nieletnich w MOW. Planowanie, udzielanie i ocena efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. Szkolenie prowadzone jest w formie e-learningu, a zgłoszenia przyjmowane są przez cały okres jego trwania – od 17 września do 15 października 2018 r.

Idź do góry