Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży szkolnej. Szkolenie blended learning. Edycja II

© lightsource / Bank zdjęć Photogenica

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza na kolejną edycję szkolenia e-learningowego „Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży szkolnej” będącego częścią szkolenia blended learning.

Sztuka i przyroda w praktyce. Metody pracy z wychowankami młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii

Publikacja powstała w ramach współpracy Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii ORE z Zachętą – Narodową Galerią Sztuki. Adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli i wychowawców pracujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii jako swoista prezentacja dobrej praktyki w zakresie wykorzystania sztuki współczesnej w pracy z wychowankami o szczególnych potrzebach edukacyjnych i emocjonalnych.

Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w 2020 roku. Wyniki badania ankietowego

Raport przedstawia zbiorcze wyniki badań ankietowych przeprowadzonych we wszystkich młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w Polsce. Badania dotyczyły działań z zakresu profilaktyki problemów zdrowia psychicznego nieletnich przebywających w tego typu placówkach i pozwoliły przybliżyć problematykę zaburzeń zdrowia psychicznego oraz zobrazować skalę tego zjawiska.

XII Kongres Kadry Zarządzającej z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

fot. kongres.mowgoniadz.pl

W dniach 20–23 września 2021 roku odbędzie się XII Kongres Kadry Zarządzającej z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, organizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie i Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. Oprócz wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk, głównym celem tegorocznego spotkania będzie omówienie funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych w okresie pandemii.

Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży szkolnej. Szkolenie blended learning. Edycja I

© lightsource / Bank zdjęć Photogenica

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza na pierwszą edycję szkolenia e-learningowego „Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży szkolnej”, będącego częścią szkolenia blended learning.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa