Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w 2020 roku. Wyniki badania ankietowego

Raport przedstawia zbiorcze wyniki badań ankietowych przeprowadzonych we wszystkich młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w Polsce. Badania dotyczyły działań z zakresu profilaktyki problemów zdrowia psychicznego nieletnich przebywających w tego typu placówkach i pozwoliły przybliżyć problematykę zaburzeń zdrowia psychicznego oraz zobrazować skalę tego zjawiska.

XII Kongres Kadry Zarządzającej z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

fot. kongres.mowgoniadz.pl

W dniach 20–23 września 2021 roku odbędzie się XII Kongres Kadry Zarządzającej z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, organizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie i Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. Oprócz wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk, głównym celem tegorocznego spotkania będzie omówienie funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych w okresie pandemii.

Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży szkolnej. Szkolenie blended learning. Edycja I

© lightsource / Bank zdjęć Photogenica

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza na pierwszą edycję szkolenia e-learningowego „Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży szkolnej”, będącego częścią szkolenia blended learning.

Obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży (ETM)

Udział wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (MOS) w projektach międzynarodowych to jeden z pomysłów na wspieranie ich rozwoju. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie dzielić się będzie Marcin Głuszyk – dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, w ramach tegorocznych obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży (transmisja live).

Konferencja „Rola i znaczenie doradztwa zawodowego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Jak dbać o uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Jak organizować kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Jaka jest rola doradztwa zawodowego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można będzie uzyskać podczas konferencji „Rola i znaczenie doradztwa zawodowego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Zapraszamy do udziału!

Dołącz do Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii

fot. Fotolia.com

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii. Umowa o pracę na pełny etat. Miejsce pracy: Warszawa. Szczegóły dotyczące oferty (wymagania, zakres zadań, potrzebne dokumenty) znajdują się na stronie ORE w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Praca. Na zgłoszenia czekamy do 12 kwietnia 2021 do godziny 16.00. Uwaga: dokumenty można składać drogą elektroniczną!

Szkolenie: Ryzykowne zachowania psychoseksualne w okresie adolescencji

© bbbbar / Bank zdjęć Photogenica

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w szkoleniu „Ryzykowne zachowania psychoseksualne w okresie adolescencji”. Szkolenie odbędzie się w dniach 15-16 kwietnia 2021 r. w formie on-line, za pośrednictwem platformy ZOOM, do której dostęp oraz szczegółową instrukcję otrzymają zakwalifikowane osoby. Forma doskonalenia skierowana jest do kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, a także pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli szkół ogólnodostępnych. Celem […]

Szkolenie organizowane we współpracy z Zachętą Narodową Galerią Sztuki

fot. Julia Uszpolewicz

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w szkoleniu „Innowacyjne metody pracy z wychowankiem MOS/MOW: sztuka współczesna” organizowanym we współpracy z Zachętą Narodową Galerią Sztuki. Trzydniowe szkolenie on-line odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2021 za pośrednictwem platformy Zoom. Forma doskonalenia adresowana jest do kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, a także pracowników placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych zainteresowanych twórczymi metodami pracy z wychowankami. […]

Konkurs grantowy – informacja

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłasza nabór wniosków grantowych, w ramach konkursu realizowanego w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarządzanie kryzysowe – szkolenia on-line dla dyrektorów MOW-ów i MOS-ów

©-alphaspirit/photogenica

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) na 2-dniowe szkolenia on-line dotyczące zarządzania kryzysowego. Ośrodki resocjalizacyjne narażone są na podwyższone ryzyko wystąpienia sytuacji kryzysowych.