Szkolenie „Rozpoznawanie i profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie/zagrożonej niedostosowaniem społecznym”

Źródło: photogenica.pl
Źródło: photogenica.pl

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza na szkolenie on-line „Rozpoznawanie i profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie/zagrożonej niedostosowaniem społecznym”.

Szkolenie będzie realizowane na platformie Google Meet.

Szkolenie odbędzie się dniach:

  • 14–15 grudnia 2022 r. – I edycja
  • 19–20 grudnia 2022 r. – II edycja

Forma doskonalenia adresowana jest do pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW), młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS), placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP) oraz bibliotek pedagogicznych (BP).

Głównym celem szkolenia jest wsparcie kadry pedagogicznej w zakresie reagowania w sytuacji zażywania przez dzieci i młodzież środków psychoaktywnych.

Rekrutacja na szkolenie będzie dostępna w terminie: 01.12.2022 r. – 12.12.2022 r. lub do wyczerpania miejsc.

Elektroniczny formularz rejestracji

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa