Szkolni organizatorzy rozwoju edukacji (SORE)

Szkolni organizatorzy rozwoju edukacji (SORE)

Informacja dotycząca szkoleń SORE

Informujemy, iż szkolenia realizowane w ramach usługi pn. „Przeprowadzenie szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji”, realizowane w ramach projektu: „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, wdrażanego przez Zamawiającego Ośrodek Rozwoju Edukacji, zostały pomyślnie zakończone. Ostatnie moduły szkoleń realizowanych w ramach tej usługi zakończyły się w drugiej połowie czerwca 2013 roku.

Szkolenia z zakresu kompleksowego wspomagania pracy szkół – SORE

Informujemy, że od początku wrześniu rozpoczną się szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli. Uczestnicy szkoleń zostaną przygotowani do realizacji zadań związanych ze wspomaganiem pracy szkół zgodnie z zakresem zadań szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE). Szkolenia będą organizowane w roku 2013 i 2014.

Materiały pomocnicze dla dyrektorów szkół, SORE oraz koordynatorów sieci

W ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” opublikowane zostały materiały pt. „Nowe formy wspomagania pracy szkół”. Publikacja ma na celu szczegółowe przedstawienie modelu doskonalenia nauczycieli opartego na procesowym wspomaganiu pracy szkół oraz sieciach współpracy i samokształcenia.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa