Materiały szkoleniowe dla nauczycieli i pracowników instytucji wsparcia szkoły w zakresie zadań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji

Zapraszamy, do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi dla nauczycieli i pracowników instytucji wsparcia szkoły w zakresie zadań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji. Celem 14-dniowego cyklu szkoleniowego jest przygotowanie kadr zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno- pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych do kompetentnego i skutecznego wypełniania zadań w zakresie kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych.


Program szkolenia obejmuje bloki tematyczne rozwijające wiedzę i umiejętności uczestników w następujących obszarach zagadnień:

 • istota zmiany zachodzącej w szkołach w obszarze kształcenia nauczycieli
 • koncepcja rozwoju w oparciu o ideę organizacji uczącej się
 • kluczowe wyzwania rozwojowe polskiej szkoły
 • wymagania państwa wobec szkoły
 • istota zmiany – czynniki psychologiczne, etapy i kroki przeprowadzania szkoły przez zmianę
 • rozwój umiejętności komunikacyjnych
 • techniki pracy z grupą
 • rozwój umiejętności moderacji i facylitacji
 • wykorzystanie dokumentacji szkoły i raportów z ewaluacji do zdiagnozowania potrzeb rozwojowych placówki
 • narzędzia do pogłębionej analizy obszarów rozwojowych szkoły
 • formułowanie celów wsparcia rozwojowego
 • planowanie działań monitorujących w celu trwałego wdrożenia zaplanowanej zmiany
 • realizacja wsparcia placówki w ciągu roku szkolnego
 • wykorzystanie technik coachingowych
 • organizacja warsztatów i innych form wsparcia dla szkoły

Zapraszamy do lektury. Materiały dostępne w dziale "Materiały do pobrania"

 

 


 

Ostatnia aktualizacja: