Szkolni organizatorzy rozwoju edukacji (SORE)

Szkolni organizatorzy rozwoju edukacji (SORE)

Relacja ze spotkań informacyjnych poświęconych sieciom współpracy i samokształcenia

We wrześniu i w październiku bieżącego roku, w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, odbyło się 10 spotkań informacyjnych poświęconych sieciom współpracy i samokształcenia. Spotkania odbyły się w następujących miastach: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław.

Szkolenia szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE)

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępny kompleksowym wspomaganiu szkół” realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzone będą szkolenia dla szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE). Szkolenia będą prowadzone przez firmę PM Group Zubrycki, Pansewicz Sp.j.

Komunikat w sprawie zmiany trybu dokonywania wyboru projektów w ramach Działania 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W celu zapewnienia wnioskodawcom (powiatom) szerokiego dostępu do środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytetu III PO KL, Instytucja Zarządzająca PO KL w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą dla Priorytetu III PO KL podjęła decyzję o zmianie trybu dokonywania wyboru projektów z systemowego na tryb konkursowy. Więcej…

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa