Szkolni organizatorzy rozwoju edukacji (SORE)

Szkolni organizatorzy rozwoju edukacji (SORE)

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli

Witamy na stronie dedykowanej powiatowym organizatorom rozwoju edukacji – czyli osobom odpowiedzialnym za przygotowanie samorządów do realizacji projektów systemowych w ramach priorytetu III, działanie 3.5 PO KL – Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli. Mamy nadzieję, iż nasza strona pozwoli na szybsze dotarcie do aktualnych informacji, potrzebnych dokumentów oraz innych materiałów niezbędnych na etapie przygotowania aplikacji. Za ogłoszenie naboru wniosków, a później przyjmowanie […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa