Edukacja włączająca

Edukacja włączająca w teorii i praktyce

Edukacja włączająca w świetle prawa

Europejska Agencja na rzecz Rozwoju Edukacji Włączającej i Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Metodyczne aspekty pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

a. Edukacja przedszkolna

b. Edukacja wczesnoszkolna

c. II etap edukacyjny

Poradniki

Program Nauczania Języka Francuskiego w gimnazjum, w sekcjach dwujęzycznych

Narzędzia

Budowanie koalicji na rzecz edukacji włączającej

a. Współpraca szkoły z innymi podmiotami

b. Materiały dotyczące modelu współpracy instytucji i placówek oświatowych realizujących kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

c. Materiały z konferencji „Upowszechnianie Modelu Lokalnej Współpracy na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – podsumowanie pilotażu”

Ostatnia aktualizacja: 10 marca 2023