Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle prawa

Narzędzia

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

W ramach organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych poleca zasoby strony Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Na stronie można znaleźć liczne rozwiązania metodyczne, narzędzia i testy  do badania zainteresowań oraz predyspozycji zawodowych dla doradców zawodowych i nauczycieli realizujących zadania z tego obszaru w szkołach na III i IV etapie nauczania , a także ciekawe publikacje i poradniki dla nauczycieli i rodziców uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w tym obszarze.

Diagnoza

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Materiały ze szkoleń

Dobre praktyki

Ostatnia aktualizacja: 11 lipca 2018

Idź do góry