Specjalne Potrzeby Edukacyjne − Materiały do pobrania

Bank Dobrych Praktyk:

 

 

Dziecko ze SPE w edukacji przedszkolnej:

 

 

Inne:

 

 

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych:

 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

 

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne a zmiany w systemie edukacji:

 

 

Specyficzne trudności w uczeniu się:

 

 

Uczeń cudzoziemski w polskiej szkole

 

 

Uczeń z zaburzeniami zachowania w szkole:

 

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

 

 

Współpraca między szkołami ogólnodostępnymi a szkołami specjalnymi i placówkami:

 

 

Zasoby archiwalne:

 

 

Ostatnia aktualizacja: 12 sierpnia 2019

Idź do góry