Zagrożenie niedostosowaniem społecznym i niedostosowanie społeczne

Dobre praktyki

Inne

Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa