Wydział Współpracy z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli i Bibliotekami Pedagogicznymi

Wydział Współpracy z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli i Bibliotekami Pedagogicznymi

Szkolenie e-learningowe: Akademia umiejętności menedżerskich

Źródło: fotolia

Wydział Współpracy z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli i Bibliotekami Pedagogicznymi rozpoczyna rekrutację uczestników na szkolenie e-learningowe „Akademia umiejętności menedżerskich. Krótki kurs zarządzania sobą i zespołem w szkole i placówce oświatowej” – edycja 3. Szkolenie adresowane jest do dyrektorów/wicedyrektorów publicznych szkół i placówek oświatowych, a jego celem jest doskonalenie kompetencji w zakresie efektywnego zarządzania pracą własną oraz pracą zespołów. Szkolenie będzie realizowane na platformie e-learning ORE (www.e‐kursy.ore.edu.pl) w terminie: 26.02.2024 r. […]

Kontynuacja cyklu webinarów „Awans zawodowy nauczyciela w świetle zmian prawnych – zadania eksperta.”

Z przyjemnością zapraszamy czynnych ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli do udziału w kontynuacji serii webinarów „Awans zawodowy nauczyciela w świetle zmian prawnych – zadania eksperta.” W lutym br. w cyklu środowych spotkań z ekspertem, uczestnicy webinariów wysłuchają wykładu związanego z zaplanowanym tematem przewodnim oraz wezmą udział w panelu pytań i odpowiedzi. Harmonogram webinarów: 21 luty 2024r. – „Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów prawnych obowiązujących od września 2022 r. Zadania eksperta.” 28 […]

Cykl webinarów „Awans zawodowy nauczyciela w świetle zmian prawnych – zadania eksperta.”

Źródło: fotolia

Szanowni Państwo, z przyjemnością zapraszamy czynnych ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli do udziału w serii webinarów „Awans zawodowy nauczyciela w świetle zmian prawnych – zadania eksperta.” W listopadzie br. w cyklu wtorkowych  spotkań z ekspertem, uczestnicy webinariów wysłuchają wykładu związanego z zaplanowanym tematem przewodnim oraz wezmą udział w panelu pytań i odpowiedzi. Harmonogram webinarów: 14 listopada 2023r. – „Awans na stopień nauczyciela mianowanego według dotychczasowych przepisów prawnych. Zadania eksperta.” […]

Wewnątrzszkolny system oceniania wspierający rozwój ucznia – zadania dyrektora szkoły

Źródło: photogenica

Wydział Innowacji i Rozwoju serdecznie zaprasza nauczycieli konsultantów ds. kadry kierowniczej oświaty do udziału w webinarium pt.: Wewnątrzszkolny system oceniania wspierający rozwój ucznia – zadania dyrektora szkoły. Webinarium będzie m.in. okazją do usystematyzowania wiedzy na temat przepisów prawa regulujących ocenianie wewnątrzszkolne oraz przyjrzenia się codziennym praktykom stosowanym w obszarze oceniania. Webinarium będzie realizowane na platformie Google Meet 27 października 2023 r., w godzinach 10.00 – 13.15. Elektroniczny […]

Wsparcie nauczycieli w procesie oceniania – zadania doradcy metodycznego

Źródło: shutterstock

Wydział Innowacji i Rozwoju serdecznie zaprasza nauczycieli doradców metodycznych do udziału w webinarium pt.: Wsparcie nauczycieli w procesie oceniania – zadania doradcy metodycznego. Webinarium będzie m.in. okazją do usystematyzowania wiedzy na temat przepisów prawa regulujących ocenianie, w tym ocenianie bieżące i klasyfikacyjne oraz przyjrzenia się codziennym praktykom stosowanym w tym zakresie w szkołach i placówkach oświatowych. Webinarium będzie realizowane na platformie Google Meet 3 listopada 2023 r,. w godzinach 10.00 – […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa