Doradztwo metodyczne

W roku szkolnym 2021/2022 zaplanowano realizację kolejnych dwóch edycji szkolenia e-learningowego „ABC doradcy metodycznego”. Szkolenie skierowane jest do nauczycieli rozpoczynających realizację zadań doradcy metodycznego.

Celem szkolenia jest przygotowanie nowo powołanych doradców metodycznych do realizacji zadań doradczych poprzez:

  • przedstawienie zadań doradcy i form ich realizacji wynikających z przepisów prawa;
  • doskonalenie umiejętności niezbędnych do realizowania zadań doradcy metodycznego;
  • doskonalenie umiejętności refleksyjnego podejścia do pełnienia roli doradcy metodycznego i podnoszenia jakości własnej pracy.

Szkolenie będzie realizowane na podstawie ramowego programu szkolenia „Warsztat pracy doradcy metodycznego” , przygotowanego przez Wydział Innowacji i Rozwoju ORE w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045).

Planowany termin realizacji:

  • październik – listopad 2021
  • kwiecień – maj 2022

Kontakt:
Bogusława Kalinowska
tel. 22 570 83 25
e-mail: boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 3 września 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa