Oferta doskonalenia Wydziału Innowacji i Rozwoju

w roku szkolnym 2021/2022.

lp.NazwaFormaAdresatTermin
1.ABC doradcy metodycznego – edycja 2szkolenie e-learningowenowo powołani doradcy metodyczni 4.10.2021–15.11.2021
2.ABC doradcy metodycznego – edycja 3szkolenie e-learningowenowo powołani doradcy metodyczni kwiecień–maj 2022
3.Wspólpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie realizacji zadań wynikających z kierunków polityki edukacyjnej państwa na rok szkolny 2021/2022. szkolenie stacjonarne dyrektorzy wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli (PDN)11–12. 10.2021
4.Wspólpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie realizacji zadań wynikających z kierunków polityki edukacyjnej państwa na rok szkolny 2021/2022. szkolenie stacjonarnedyrektorzy powiatowych i miejskich PDNPaździernik 2021
5.Współpraca z bibliotekami pedagogicznymi w zakresie realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. szkolenie onlinedyrektorzy Bibliotek PedagogicznychListopad 2021
6.Współpraca z bibliotekami pedagogicznymi w zakresie realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. szkolenie online lub stacjonarne dyrektorzy bibliotek pedagogicznychI kwartał 2022
7.Edukacja ekologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnymszkolenie stacjonarne lub onlinenauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni Listopad 2021
8.Szkolenie dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli (cz.1)szkolenie onlinenauczyciele dyplomowani15.11.- 10.12.2021
maj 2022
9.Szkolenie dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli (cz.2)szkolenie stacjonarnenauczyciele dyplomowaniluty/marzec 2022
czerwiec/lipiec 2022
10.Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętnosci podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży "Laboratoria przyszłości" - materiał metodycznymateriał merytoryczny pracownicy pdnII kwartał 2022
11.Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w szkołach i placówkach oświatowych - ramowy program szkolenia dla nauczycieli materiał merytoryczny pracownicy PDN II kwartał 2022

Oferta doskonalenia ORE

Ostatnia aktualizacja: 15 września 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa