Oferta doskonalenia Wydziału Innowacji i Rozwoju

w roku szkolnym 2022/2023.

NazwaFormaAdresatTermin
Podcasty edukacyjne jako praktyka innowacyjna w bibliotece pedagogicznejszkolenie stacjonarnenauczyciele bibliotekarze Bibliotek PedagogicznychIV kwartał 2022, II kwartał 2023
ABC doradcy metodycznego - edycja 4szkolenie onlinenowo powołani doradcy metodyczni wszystkich specjalizacjiIV kwartał 2022
Warsztat pracy nauczyciela konsultanta ds. kadry kierowniczej oświaty szkolenie stacjonarnenauczyciele konsultanci ds. kadry kierowniczej II kwartał 2023
Akademia umiejętności menedżerskichszkolenie onlinekierownicy wydziałów/pracowni/zespołów z publicznych PDNII kwartał 2023
Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów placówek doskonalenia nauczycielisieć online, spotkanie stacjonarnedyrektorzy PDNIV kwartał 2022/I kwartał 2023
Opracowanie materiałów edukacyjnych do szkolenia dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli materiały szkoleniowenauczyciele dyplomowaniIV kwartał 2022
Szkolenie dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli (cz.I)szkolenie onlinenauczyciele dyplomowaniI kwartał 2023
Szkolenie dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli (cz.II)szkolenie stacjonarnenauczyciele dyplomowaniII kwartał 2023
Biblioteka cyfrowa ORE - aktualizacja zasobów i oprogramowaniaportal bc.ore.edu.plśrodowisko edukacyjnerok szkolny 2022/2023

Oferta doskonalenia ORE

Ostatnia aktualizacja: 21 września 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa