Oferta doskonalenia Wydziału Współpracy z PDN i BP

w roku szkolnym 2023/2024.

lp.NazwaFormaAdresatTermin
1.Ocenianie bieżące w aktach prawnych i praktyce szkolnejszkolenie stacjonarnedyrektorzy z Pomorskej Sieci DyrektorówX. 2023
2.Ocenianie wewnątrzszkolne wspierające rozwój uczniawebinariumnauczyciele konsultanci ds. kadry kierowniczej oświatyIV kwartał 2023
3.Wsparcie nauczycieli w badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego - zadania doradcy metodycznegowebinariumnauczyciele doradcy metodyczniIV kwartał 2023
4.Ogólnopolskie przedmiotowe i interdyscyplinarne sieci współpracy i samokształcenia - dobre praktyki w zakresie oceniania wewnątrzszkolnegoszkolenie stacjonarnenauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni - koordynatorzy sieciIV kwartał 2023
5.Zastosowanie narzędzi i treści wykorzystujących możliwości technlogii cyfrowej w praktyce edukacyjnejwebinariumdyrektorzy Placówek Doskonalenia NauczycieliI kwartał 2024
6.Promocja czytelnictwa wyznaczonego NPRCz 2.0 wspomagana funkcjonalnościami technologii cyfrowejwebinarium
publikacja internetowa
dyrektorzy Bibliotek Pedagogicznych, nauczyciele bibliotekarze.IV kwartał 2023
7.Metody i narzędzia krytycznej weryfikacji informacji dostępnych w Internecieszkolenie stacjonarnenauczyciele bibliotekarze, nauczyciele konsultanciI kwartał 2024
8.ABC doradcy metodycznegoszkolenie
e-learningowe
nowo powołani doradcy metodyczniIV kwartał 2023
9.Warsztat pracy nauczyciela konsultanta ds. kadry kierowniczej oświaty - interpretowania i stosowania przepisów prawaszkolenie stacjonarnenauczyciele konsultanci ds. kadry kierowniczej oświatyII kwartał 2024
10.Akademia umiejętności menedżerskichszkolenie
e-learningowe, raport
dyrektorzy szkół rozpoczynający pełnienie funcjiII kwartał 2024
11.Awans zawodowy nauczyciela w świetle zmian prawnych - zadania ekspertawebinariumczynni eksperci ds. awansu zawodowego nauczycieliIV kwartał 2023
I kwartał 2024
12.Szkolenie dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieliszkolenie stacjonarnenauczyciele dyplomowaniII kwartał 2024

Oferta doskonalenia ORE

Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa