Zarządzanie w szkole i placówce

W roku szkolnym 2018/2019 zaplanowano następujące formy doskonalenia:

 • Rola przywództwa edukacyjnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów – szkolenie

  Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli konsultantów ds. kadry zarządzającej do opracowywania programów szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli w zakresie zarządzania placówką wspierającego rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów.

  Termin i miejsce szkolenia: 6–8 listopada 2018 r., 15–17 kwietnia 2019 r., Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku

  Kontakt:
  Agnieszka Romerowicz, Iwona Konopka
  tel. 22 570 83 24
  e-mail: agnieszka.romerowicz@ore.edu.pl, iwona.konopka@ore.edu.pl

 

 • Ocena pracy nauczyciela – szkolenie blended learning

  Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli konsultantów ds. kadry zarządzającej do wspierania dyrektorów szkół w ocenianiu pracy nauczycieli.

  Termin i miejsce warsztatów: 29 października – 8 listopada 2018 r. (część e-learningowa), 14–15 listopada 2018 r. (część stacjonarna), Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku

  Kontakt:
  Agnieszka Romerowicz
  tel. 22 570 83 24
  e-mail: agnieszka.romerowicz@ore.edu.pl

 

 • Ocena pracy pracowników pedagogicznych placówek doskonalenia nauczycieli – szkolenie blended learning

  Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji dyrektorów i wicedyrektorów publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie oceniania pracy pracowników pedagogicznych.

  Termin i miejsce warsztatów: 29 października – 8 listopada 2018 r. (część e-learningowa), 15–16 listopada 2018 r. (część stacjonarna), Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku

  Kontakt:
  Bogusława Kalinowska
  tel. 22 570 83 25
  e-mail: boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl

 

 • Wystąpienia publiczne dyrektorów placówek systemu doskonalenia – szkolenie

  Celem szkolenia jest zapoznanie z nową wiedzą i rozwój kompetencji w zakresie komponowania i wygłaszania przemówień publicznych w nurcie współczesnej retoryki i narracji.

  Termin i miejsce warsztatów: 14–16 listopada 2018 r., Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku

  Kontakt:
  Mariusz Malinowski
  tel. 22 570 83 45
  e-mail: mariusz.malinowski@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 27 września 2018

Idź do góry