Zarządzanie w szkole i placówce

W roku szkolnym 2020/2021 zaplanowano następujące formy doskonalenia:

  • Współpraca ORE z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie integracji działań na rzecz systemu doskonalenia nauczycieli – spotkanie konferencyjno-warsztatowe.
    Celem konferencji będzie wypracowanie modelu współpracy w zakresie realizacji kierunków polityki oświatowej państwa i wdrażania zmian w systemie doskonalenia nauczycieli.

Planowany termin realizacji:

I spotkanie – IV kwartał 2020 r.

II spotkanie – II kwartał 2021 r.

  • Współpraca ORE z bibliotekami pedagogicznymi w zakresie realizacji ich zadań statutowych – spotkanie konferencyjno-warsztatowe.
    Celem konferencji będzie wypracowanie kolejnych nowych modeli współpracy i upowszechniania przykładów dobrych praktyk rozwijania czytelnictwa.

Planowany termin realizacji: I kwartał 2021 r., Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku.

Kontakt:
Mariusz Malinowski
tel.: +48 22 570 83 26 w 126;
e-mail: mariusz.malinowski@ore.edu.pl

 

Ostatnia aktualizacja: 30 października 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa