PO WER – programy szkoleń

W ramach upowszechniania produktów wypracowanych w projektach współfinansowanych z UE w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do zapoznania się z programami szkoleń skierowanymi do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli i doradców metodycznych:

Sprawozdania z realizacji zadań upowszechniających ramowy program szkoleniowo doradczy wraz z pakietem przykładowych rozwiązań organizacyjno-metodycznych zrealizowanych w ramach projektu „PRZYWÓDZTWO – OPRACOWANIE MODELI KSZTAŁCENIA I WSPIERANIA  KADRY KIEROWNICZEJ SYSTEMU OŚWIATY”

Baza przykładowych ofert doskonalenia na platformie „Doskonalenie w sieci” uzupełniona została na podstawie materiałów wypracowanych w projekcie „PRZYWÓDZTWO – OPRACOWANIE MODELI KSZTAŁCENIA I WSPIERANIA KADRY KIEROWNICZEJ SYSTEMU OŚWIATY” o następujące tematy:
  • Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły
  • Rola dyrektora w procesie rozwoju szkoły
  • Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły
  • Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Strona doskonalenie w sieci

Ostatnia aktualizacja: 25 października 2023