Patronaty 2013

Patronaty 2013

Narodowy Program Rozwoju E-learning 2.0

  W danich 01.10.2013-31.08.2014 zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w innowacyjnym programie pozwalającym kształtować wśród pracowników oświaty nowe kompetencje, potrzebne na dzisiejszym rynku pracy. 

E-learning dla nauczycieli: Zmieniaj nawyki na lepsze! Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę

Szkolenie internetowe typu e-learning pt. "Zmieniaj nawyki na lepsze. Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę!” odbywa się w ramach projektu Polskiej Zielonej Sieci o tym samym tytule, aktywizującego nauczycieli do podejmowania działań na rzecz krajów globalnego Południa

„IV Ogólnopolska Konferencja GeoGebry”

  IV Ogólnopolska Konferencja GeoGebry poświęcona  będzie nowoczesnemu nauczaniu matematyki i fizyki. Zaprezentowane w ramach wydarzenia oprogramowanie edukacyjne GeoGebra stanowi cenne narzędzie wspierające edukację matematyczną oraz fizyczną i jest skuteczną metodą nauczania tego przedmiotu. 

IV edycja programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo”

Projekt edukacyjny „Żyj smacznie i zdrowo” skierowany jest do uczniów wszystkich szkół szczebla gimnazjalnego w całym kraju. W realizację programu angażowani są nauczyciele. Pedagodzy, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w programie mają za zadanie przeprowadzić przynajmniej jedną lekcję w oparciu o gotowe scenariusze lekcji, przygotowane we współpracy ze specjalistami żywieniowymi.

Projekt badawczo-edukacyjny „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie”

Projekt ma na celu ocenę wiedzy żywieniowej oraz stanu odżywienia młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Przedsięwzięcie promuje zdrowy styl życia i aktywność fizyczną wśród odbiorców. Aby wesprzeć nauczycieli w edukacji prozdrowotnej młodzieży eksperci PTD przygotowali scenariusze inspirujących lekcji wychowawczych nawiązujących do tematyki programu, które zostaną udostępnione każdej szkole po rejestracji w programie. W ramach konkursów organizowanych w projekcie szkoły będą miały także możliwość zdobycia nagród rzeczowych.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa