IV edycja programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo”

Projekt edukacyjny „Żyj smacznie i zdrowo” skierowany jest do uczniów wszystkich szkół szczebla gimnazjalnego w całym kraju. W realizację programu angażowani są nauczyciele. Pedagodzy, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w programie mają za zadanie przeprowadzić przynajmniej jedną lekcję w oparciu o gotowe scenariusze lekcji, przygotowane we współpracy ze specjalistami żywieniowymi.

 

„Żyj smacznie i zdrowo” ma na celu zachęcić uczniów do prawidłowego i smacznego odżywiania. Kształtować wśród nich postawę szacunki do żywności, dzielenia się nią i ograniczenia marnowania jedzenia. Uczniowie będą też zachęcani do podejmowania pierwszych prób samodzielnego przyrządzania posiłków. Projekt jednocześnie aktywizuje szkołę do podejmowania tematu o znaczeniu społecznym. Program składa się z dwóch części: programu oraz konkursu. Program, podczas którego nauczyciele będą przeprowadzać zajęcia według scenariuszy lekcji potrawa od września 2013 r. do kwietnia 2014 r. W okresie od września 2013 r. do marca 2014 r. nauczyciele będą mogli zgłaszać swoje klasy do udziału w konkursie, który zostanie ogłoszony w trzech kategoriach: plakat społeczny, film społeczny oraz wydarzenie społeczne. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2014 r. a atrakcyjne nagrody trafią do wyróżnionych szkół.

 

Organizator:

Fundacja Polskich Banków Żywności


Data i miejsce:

Szkoły gimnazjalne w całej Polsce; od 23 września 2012 r. do 27 czerwca 2014 r.


Adresaci:

Młodzież klas I-III szkół gimnazjalnych oraz ich rodzice, nauczyciele przedmiotów, wychowawcy klas, dyrektorzy gimnazjów w Polsce

 

Strona internetowa wydarzenia:
www.zyjsmacznieizdrowo.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa