Patronaty 2013

Patronaty 2013

Konkurs: „Tuwim? − Znam!”

Konkurs organizowany w związku z obchodami Roku Juliana Tuwima ma na celu popularyzację twórczości pisarza, stwarzanie wyzwań konkursowych dla osób o zainteresowaniach literackich oraz docenianie wiedzy i motywowanie do jej poszerzania.

Salon Książki i Wyposażenia Szkół 2013

Salon Książki i Wyposażenia Szkół 2013. to wydarzenie mające na celu promowanie najnowszych rozwiązań wspierających pracę szkół w zakresie dydaktycznym, organizacyjnym i technologicznym.

RESTART. Jaka Europa się kończy, a jaka zaczyna? − VII ogólnopolska konferencja naukowa

To już VII edycja ogólnopolskiego projektu studentów i władz Centrum Europejskiego UW, którego celem jest animacja dyskusji poświęconej problemom współczesnej Europy i wymiana poglądów między środowiskiem akademickim, przedstawicielami władz publicznych, organizacji pozarządowych i biznesu. Podczas tegorocznej edycji konferencji podjęta zostanie analiza, jak w wyniku kryzysu ekonomicznego oraz dynamicznych procesów społecznych i politycznych zmienia się sytuacja wewnątrz Unii Europejskiej, pozycja Europy w świecie […]

Projekt szkoleniowy „Szkoły przyjazne żywieniowo dzieciom”

Projekt „Szkoły przyjazne żywieniowo dzieciom” to ogólnopolski cykl konferencji dla dyrektorów i warsztatów dla kucharek, polegający na edukacji w zakresie wprowadzenia do szkół nowoczesnego systemu zdrowego żywienia zgodnego z zalecanymi normami w żywieniu dzieci i młodzieży.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa